profil

Kobieta

poleca 88% 8 głosów

1. ‘dorosły człowiek rodzaju żeńskiego’; 2. ‘pani’; 3. ‘żona’; 4. ‘pomoc domowa’.

Pochodzenie:

Kwestia pochodzenia wyrazu jest nierozstrzygnięta: nie wiadomo, czy jest to wyraz rodzimy, czy też zapożyczony (jeżeli tak, to nie jest pewne, z jakiego języka i co pierwotnie znaczył) – istnieje szereg prób rekonstrukcji etymologicznej:
1. Aleksander Brückner wywodził go od koby ‘kobyły’ lub od kobu ‘chlewu’, tłumacząc to faktem, że chów świń należał do obowiązków gospodyni
2. wg in. teorii jest to zapożyczenie z niem. Gabetta ‘małżonka, towarzyszka łoża’, Kebs-weib ‘nałożnica, konkubina’ oraz Kopf-weiss ‘białogłowa’
3. in. teorie łączą go z psłow. *kobъ ‘wróżba z lotu ptaków’ poprzez rekonstrukcję złożenia *kobъ – věta (od *větiti ‘mówić) ‘wieszczka, wróżka’.

Pierwotna postać

Wyraz pojawił się ok. połowy XVI w., kiedy miał zabarwienie pejoratywne; występował w połączeniu z przymiotnikami typu wszeteczna, plugawa, nikczemna, głównie w tekstach sowizdrzalskich.

Obecna postać

Słowo powoli traciło swoje negatywne znaczenie w XVII w., od XVIII stulecia zastąpił już całkowicie niewiastę (przede wszystkim ‘człowiek płci żeńskiej’ ,wtórnie ‘osoba zamężna’ oraz ‘pomoc domowa, robotnica’).

Źródło Chocia oni nas zowią białogłowy, prządki, Ku więtszemu zelżeniu kobietami zowią (…). Mogąc oni przezywać żony kobietami, Aleć też nie do końca mają rozum sami.
Marcin Bielski, Sejm niewieści, 1586 r.

poleca b/d

kobieciarz

‘człowiek zbytnio lubiący kobiety, babiarz, uwodziciel’; neologizm wprowadzony przez Franciszka Zabłockiego; od XVIII w.

poleca b/d

kobieciątko

‘żartobliwie, ironicznie o kobiecie nieinteligentnej’; od XX w.

poleca 43% 7 głosów

kobiecina

‘ze współczuciem, politowaniem o kobiecie’; podobne znaczenie miało słowo kobiecisko; od XVIII w.

poleca b/d

kobiecki

‘kobiecy’, np. kobieckie fatałachy; od XIX w.

poleca b/d

kobiecy

‘odnoszący się do kobiety, damski, żeński, niewieści’; od XVIII w.

poleca b/d

kobietka

1. pierwotnie ‘zdrobniale o kobiecie’; 2. ‘kobieta lekkich obyczajów’; od XVIII w.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta