profil

gliwieć

poleca b/d

1. ‘psuć się, rozkładać się (o serze)’; 2. ‘gnić (o owocach)’; od XIX w.; płnsłow. < psłow. dialektalne *glivĕti ‘psuć się, rozkładać się, zmieniać sięw mazistą kleistą masę’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *gliva /*glivъ ‘coś oślizłego, śluzowatego, kleistego’ > ‘grzyb’– jego podstawą jest pie. pierwiastek *glei

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści