profil

glon

poleca b/d

(zwykle w liczbie mnogiej glony) – ‘rośliny wodne, algi’; od XVII w.; wcześniej od XVI w. glan ‘gęsta, śliska zawiesina w wodzie lub innym płynie, śluz,maź’; ogsłow. (np. czes. hlen, słowac. hlien) < psłow. *glenь (*gloi-no-) ‘lepka, ciągnąca się substancja, śluz’ < pie. pierwiastek *glei-.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści