profil

Ekologia

poleca 50% 38 głosów

1. ‘nauka o zależnościach między organizmami a środowiskiem’; 2. potocznie ‘prąd zajmujący się ochroną środowiska’.

Pochodzenie:

Termin wprowadzony przez niemieckiego badacza Ernesta Haeckla w 1869 r. przez złożenie eko- (< gr. oíkos ‘dom’) + -logia (< gr. lógos ‘słowo; nauka’); wyraz z grupy europeizmów (por. niem. Ökologie, fr. écologie, ang. ecology); w pol. od połowy XX w.

poleca b/d

ekolog

1. ‘specjalista w zakresie ekologii’; 2. także ‘osoba zajmująca się promowaniem ochrony środowiska’

poleca b/d

ekologiczny

1. ‘związany z ekologią’; 2. ‘nieniszczący środowiska naturalnego’.

poleca b/d

ekonom

‘intendent dworski; osoba zarządzająca cudzym majątkiem, gospodarstwem’;od XVI w.; utworzone od gr. oikonómos i łac. oeconomus;w XVIII w. sporadycznie ‘dobry gospodarz’ na wzór niem. ökonom ; wyraz pokrewny poprzez gr. oíkos:

poleca 84% 12 głosów

ekonomia

1. ‘umiejętność gospodarowania’; 2. ‘nauka o prawach rządzących gospodarką’; 3. ‘pewien obszar dóbr, które stanowią całość administracyjną’; od XVIII w. ; wyrazy pokrewny poprzez gr. oíkos:

poleca b/d

ekonomika

od XVIII w.; pochodzi od gr. oíkonomike (epistéme) ‘(wiedza) ekonomiczna’ ; wyrazy pokrewny poprzez gr. oíkos.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści