profil

Drzwi

poleca 75% 4 głosy

‘wrota; zamykane wejście do budynku, pomieszczenia’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dveře, ros. dver’, dvere) < psłow. *dvьri ‘zamknięcie otworu wejściowego do pomieszczenia, otwór wejściowy’ – słowo to kontynuuje pie. *dhur- / *dhuer- / *dhuor- ‘drzwi’; pol. wyraz powstał w rezultacie przestawienia grupy spółgłoskowej: *dwrz > drzw.

Pierwotna postać

W stpol. stosowano też formy dźwierze oraz dźwirze.

poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści