profil

ćmić

poleca 100% 1 głos

1. ‘osłabiać widoczność, przyciemniać, przesłaniać’; 2. ‘palić się słabo,tlić się’; 3. ‘pobolewać, mdlić’; 4. potocznie ‘palić papierosa, fajkę’; 5. dialektalnieteż ‘powodować uczucie mdłości, mdlić’; od XVI w.; w pol. zmieszały się dwa różne etymologicznie czasowniki: ćmić (< psłow. *tьmiti ‘czynić ciemnym’) i *czmić (< psłow. *čьmçti, *čьmitь ‘być ściśniętym, przyciśniętym; marnieć; odczuwać ból; być w stanie otępienia’); w stpol. formy tylko z przedrostkami: oćmić ‘zakryć, zamroczyć’, zaćmić ‘okryć ciemnością, cieniem, zasłonić;uczynić niejasnym; pozbawić zdolności widzenia; zaślepić; pozbawić znaczenia, zepchnąć w cień’

poleca b/d

przyćmić

‘zrobić coś ciemniejszym, przytłumić blask; usunąć na drugi plan, przytłumić’

poleca b/d

zaćmić

‘przyciemnić, zaciemnić, zasłonić; lekko zaboleć’

poleca b/d

ćmiewać

forma wielokrotna tylko w czasownikach przedrostkowych:przyćmiewać, zaćmiewać (-> zaćmienie)

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści