profil

ciemny

poleca b/d

1. ‘pozbawiony światła, jasności, nieoświetlony’; 2. ‘mający kolorzbliżony do czarnego’; 3. o różnych kolorach ‘intensywny, nasycony, mocny’;4. przenośnie ‘niewykształcony, zacofany; podejrzany’; od XIV w.; ogsłow.(por. czes. temný, ros. tëmnyj, sch. táman) < psłow. *tьmьnъ ‘ciemny, mroczny’< psłow. *tьma

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta