profil

Siła elektrodynamiczna

poleca 63% 207 głosów

Siłę działającą na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym nazywamy siłą elektrodynamiczną.

F = B ⋅ I ⋅ l ⋅ sinα,

gdzie α jest kątem zawartym pomiędzy wektorem indukcji i kierunkiem przepływu prądu. Jeśli α = 0, to sinα = 0 i F = 0.Dla α = 90° sinα = 1 i wtedy mamy: F = B ⋅ I ⋅ l

Kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej określa reguła lewej dłoni.

Reguła lewej dłoni

Podoba się? Tak Nie