profil

Norma prawna

poleca 72% 108 głosów

Określa zasady i sposób postępowania w przewidzianych przez nią sytuacjach. Normy prawne ustanowione są przez uprawnione do tego organy państwowe, np. parlament, rząd, prezydenta, wojewodę. Nieprzestrzeganie zasad w niej zawartych wywołuje sankcje za jej naruszenie. Sankcje mogą być bardzo różne: od grzywny po pozbawienie wolności. Norma prawna powinna być skierowana do adresatów, wobec których nałożone są równe prawa i obowiązki.

Każda norma powinna posiadać trzy elementy:

  • hipotezę – określenie adresata oraz okoliczności zastosowania normy,
  • dyspozycję – wyznaczenie zasad postępowania sformułowanych w postaci dozwolenia,zakazu lub nakazu,
  • sankcję – określenie konsekwencji, jakie niesie ze sobą naruszenie zasad zawartych w dyspozycji.

Pojęcie normy prawnej nie jest równoznaczne z przepisem prawnym.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta