profil

Bezokolicznik z to

poleca 63% 78 głosów

Bezokolicznika z to używamy:

 • w zdaniach podrzędnych okolicznikowych celu:
  • I went shopping to buy something to eat.
  • She went on holidays to have some rest.
  • John asked Cindy to lend him a CD.
 • po zwrotach: would like, would love, would prefer:
  • I’d like to have a sports car one day.
  • I’d love to come to your party.
  • She’d prefer to stay at home, rather than go out.
 • po zwrocie: it + be + przymiotnik (+ of + osoba):
  • It’s nice of you to help me. (To miło z twojej strony, że mi pomagasz.)
  • It’s comforting to know that I have a steady job. (To pocieszające wiedzieć, że mam stałą pracę.)
  • It is rude to whisper in company. (To niegrzecznie szeptać w towarzystwie.)
 • po zwrotach too i enough:
  • He is not tall enough to be a basketball player.
  • She is too stupid to know the answer.
  • Are you wealthy enough to afford such a car?
 • po niektórych czasownikach:
  • Mary hopes to get married soon.
  • He has promised to keep up his word.
  • Do you want to leave school?!
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta