profil

Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne (Infinitive and gerund)

poleca 50% 4 głosy

poleca 58% 47 głosów

Bezokolicznik (Infinitive)

Formy bezokolicznika bezokolicznik strona czynna prosta strona czynna ciągła strona bierna przeczenie bezokolicznik teraźniejszy to do to be doing to be done not to do bezokolicznik przeszły to have done to have been doing to have been done not to have done

poleca 43% 40 głosów

Rzeczownik odczasownikowy (Gerund)

Forma gerund jest taka sama, jak forma imiesłowu czynnego. Odpowiada ona polskiemu rzeczownikowi odczasownikowemu: dancing – tańczenie writing – pisanie reading – czytanie

poleca 84% 99 głosów

Zastosowanie rzeczownika odczasownikowego

jako podmiot zdania: Sunbathing is very relaxing for me. Tell me why running is something you hate. Watching too much television is very harmful for your eyes. po przyimkach: Is she interested in reading books? What do you think of moving abroad? I’m not very keen on playing tennis. po czasownikach wyrażających ogólne preferencje, upodobania: like, hate, love, enjoy, prefer : We have never enjoyed playing computer games....

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści