profil

Wysalanie białek

poleca 66% 91 głosów

Jest to to proces polegający na zmniejszeniu wzajemnych oddziaływań cząsteczek białek i wody w wyniku wprowadzenia jonów określonej soli, np. (NH4)2SO4, NaCl, Na2SO4. Jony te silniej niż cząsteczki białka oddziałują z cząsteczkami wody niszcząc tę stabilizującą białko otoczkę hydratacyjną.

Zatem wszystkie czynniki powodujące odciągnięcie cząsteczek wody od cząsteczek białka zmniejszają jego rozpuszczalność, czyli wytrącają białko z roztworu. Skutek – zol przechodzi w żel (koagulacja):

Koagulacja i peptyzacja

Dodanie rozpuszczalnika spowoduje przejście białka w stan koloidu, czyli peptyzację.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta