profil

Metody otrzymywania wybranych alkanów

drukuj
poleca 60% 35 głosów

 • synteza metanu z pierwiastków w ściśle określonych warunkach:
  C + 2 H2 → CH4
 • otrzymywanie metanu z gazu syntezowego:
  CO + 3 H2 → CH4 + H2O
 • hydroliza węgliku glinu:
  Al4C3 + 12 H2O → 3 CH4 + 4 Al(OH)3
 • reakcja węgliku glinu z kwasem solnym:
  Al4C3 + 12 HCl → 4 AlCl3 + 3 CH4
 • stapianie octanu sodu z wodorotlenkiem sodu:
  CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
 • przeróbka ropy naftowej i gazu ziemnego.
Przydatne hasło? Tak Nie