profil

Przemiany anaboliczne w komórce

poleca b/d

poleca 65% 17 głosów

Fotosynteza

Fotosynteza jest procesem, w którym dzięki przetworzeniu energii świetlnej w energię chemiczną odbywa się synteza związków organicznych z prostych związków nieorganicznych. Zachodzi w chloroplastach u roślin zielonych i glonów oraz w tylakoidach u sinic i bakterii purpurowych. Ogólny bilans fotosyntezy można przedstawić równaniem: Światło absorbowane jest przez barwniki fotosyntetyczne, wśród których największą rolę odgrywa chlorofil. Dodatkowymi barwnikami fotosyntetycznymi są...

poleca 34% 9 głosów

Chemosynteza

Chemosynteza jest procesem, w którym energia potrzebna do asymilacji CO 2 i przetworzenia go w związki organiczne pochodzi z utleniania zredukowanych substancji o prostej budowie. Proces przebiega w dwóch fazach. Najpierw następuje utlenienie prostych związków nieorganicznych, organicznych lub substancji mineralnych , np. NH 3 , H 2 S, S, H 2 , CO, CH 4 , podczas którego wyzwala się energia chemiczna. Faza ta jest odpowiednikiem fazy jasnej fotosyntezy. Ze względu na rodzaj...

poleca 75% 4 głosy

Biosynteza kwasów nukleinowych i białek

Kwasy nukleinowe są nośnikami informacji genetycznej. Aby ta informacja mogła być wykorzystana, musi nastąpić jej podwojenie. U większości organizmów podstawową matrycę stanowi DNA. Tylko u nielicznych wirusów matrycą jest RNA /przekopiowany i tak w komórce gospodarza na jego DNA/. Gdy komórka dzieli się na komórki potomne, cząsteczka DNA kopiowana jest w całości – ulega replikacji. Jeśli kopiowany jest fragment DNA, zawierający informację o jednym lub kilku białkach –...

Podoba się? Tak Nie