profil

Właściwości chemiczne

poleca 45% 43 głosów

Poniżej przedstawiono schematycznie przebieg wybranych reakcji z udziałem kwasu oktadec-9-enowego.

Reakcje z kwasem oktadec-9-enowym

Kwas ten w obecności katalizatora przyłącza wodór, tworząc kwas nasycony.

Powstawanie kwasu oktadekanowego

Duże znaczenie przemysłowe mają sole sodowe lub potasowe wyższych kwasów tłuszczowych, zwane mydłami. Mydła ulegają hydrolizie anionowej jak sole pochodzące od słabych kwasów i mocnych zasad, np. wodny roztwór stearynianu potasu ma odczyn zasadowy, co potwierdza jonowy zapis tego procesu.

Wodny roztwór stearynianu potasu

O zdolności cząsteczek mydła do usuwania brudu (czyli na ogół drobin tłuszczu),decyduje ich budowa.

Mydło

Działanie mydłaAnion R–COO– składa się z długiego ogona (niepolarny łańcuch węglowodorowy) o charakterze hydrofobowym oraz grupy –COO–, tzw. głowy o właściwościach hydrofilowych. Ogon częściowo wnika do drobin tłuszczu, a hydrofilowa głowa pozostaje na jej powierzchni, umożliwiając jej zwilżanie przez wodę. Mydła powodują zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, dzięki czemu mogą łatwo wnikać w pory skóry czy tkanin i usuwać brud.

Mydło w wodzie twardej, czyli zawierającej jony Ca2+ i Mg2+, bardzo źle się pieni.Powstają wówczas nierozpuszczalne w wodzie sole.

Sole nierozpuszczalne w wodzie

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści