profil

Podsumowanie

poleca 20% 5 głosów

wzór ogólny wybrane właściwości
alkohol R–OH Związki aktywne chemicznie: wchodzą w reakcje z metalami aktywnymi, halogenowodorami; biorą udział w reakcjach eliminacji wody, utleniania do aldehydów lub ketonów, jak również do kwasów karboksylowych, reakcjach estryfikacji. Otrzymywanie: z halogenków alkilowych, przez redukcję aldehydów i ketonów, utlenianie alkenów lub w wyniku fermentacji alkoholowej (etanol).
enol R–CH=CH–OH Nietrwałe związki, nie występujące w stanie wolnym, przegrupowują się do aldehydów i ketonów (tautomeria keto-enolowa).
tiol R–SH Związki o charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu.
fenol Ar–OH Fenole reagują z metalami, zasadami, ulegają substytucji elektrofilowej: bromowaniu, nitrowaniu, alkilowaniu, halogenowaniu. Otrzymywanie: z chlorobenzenu oraz kwasu benzenosulfonowego.
eter R–O–R Etery alifatyczne są mało reaktywne; etery cykliczne znalazły zastosowanie w laboratoriach chemicznych jako związki poprawiające rozpuszczalność soli i katalizatory.
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta