profil

Odżywianie się roślin

poleca 33% 37 głosów

Rośliny są autotrofami. w procesie fotosyntezy wytwarzają aldehyd 3–fosfoglicerynowy, stanowiący podstawę do syntezy złożonych związków organicznych: węglowodanów, tłuszczów, a łącznie z pobranymi z gleby solami mineralnymi do syntezy białek, kwasów nukleinowych oraz innych związków wykorzystywanych jako materiał budulcowy, energetyczny i regulujący.

Czynniki fotosyntezy
Natężenie fotosyntezy zależy od:
– czynników zewnętrznych /światło, temperatura, stężenie dwutlenku węgla, ilość wody i soli mineralnych/;
– czynników wewnętrznych /zawartość chlorofilu w chloroplastach i rozmieszczenie chloroplastów w komórkach, ilość aparatów szparkowych, powierzchnia blaszki liściowej/.

Odżywianie mineralne roślin

Rośliny, oprócz węgla, wodoru, tlenu pobieranych w postaci dwutlenku węgla, wody i tlenu atmosferycznego, potrzebują innych pierwiastków, które pobierają z gleby. Ważnymi pierwiastkami dla roślin jest azot, potas, siarka, fosfor, wapń, magnez, bor, miedź, cynk, molibden.

Efektem niedoboru określonych pierwiastków jest zahamowanie wzrostu /głównie brak N, P, K/, chloroza /brak Mg, Fe/, nekroza /np. brak Mg, K, Ca/. Rośliny pobierają z gleby potrzebne im pierwiastki w postaci jonów: amonowych, azotanowych, fosforanowych, siarczanowych oraz jonów magnezu, wapnia, potasu i innych.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta