profil

Los

poleca 50% 4 głosy

poleca 42% 17 głosów
poleca b/d
poleca b/d

decydować o losie kogoś/czegoś

‘wpływać na czyjąś karierę, czyjeś życie’; zwrot; (…) jest on gotów wyłączyć się z decydowania o losie swych wniosków. – „Angora”.

poleca 73% 18 głosów

kusić los

‘zbyt dużo ryzykować, za bardzo ufać szczęściu’; zwrot; Nie chcę kusić losu. – „Angora”; Po co więc niepotrzebnie kusić los.

poleca 48% 36 głosów

podzielić/dzielić czyjś los

‘znaleźć się w podobnej sytuacji’; zwrot; Mówiąc wprost, to oni gwarantują Sojuszowi, że nie podzieli losu AWS.

poleca 53% 135 głosów

przeciwności losu

‘przeszkody, utrudnienia, kłopoty’; wyr. rzecz.; Polska targana historycznymi przeciwnościami losu dobiła wreszcie do bezpiecznego portu. – referat na konferencji; Czy podoła kiedyś przeciwnościom losu i napisze książkę, którą nosi w sercu. – „Angora”.

poleca 50% 4 głosy

straszny los

trudne, ciężkie życie, doświadczenie’; wyr. rzecz.; Szykujemy naszym wnukom straszny los (…) – W. Łysiak.

poleca b/d

zgotować komuś/sobie los

‘zadecydować o czyimś życiu, najczęściej negatywnie’; zwrot; Marta cierpliwie znosi los, który zgotował jej własny mąż.

poleca 70% 30 głosów

zostawić/wydać/wydawać kogoś na pastwę losu

‘pozostawić kogoś, nie zajmować się kimś, przestać się kimś interesować, zostawić kogoś samemu sobie’; zwrot; rzecz. pastwa oznaczał ‘pasienie, pasza, żer’, a więc przen. ‘na żer, na pożarcie losowi’; W świecie zwierząt zostawienie własnych dzieci na pastwę losu czasem się zdarza (…). – „Angora”; Nikt nie ma prawa wydawać moich dzieci na pastwę losu (…). – „Fakt”.

Podoba się? Tak Nie