profil

decydować o losie kogoś/czegoś

poleca b/d

‘wpływać na czyjąś karierę, czyjeś życie’; zwrot; (…) jest on gotów wyłączyć się z decydowania o losie swych wniosków. – „Angora”.

Podoba się? Tak Nie