profil

Rośliny nasienne

poleca 46% 88 głosów

U roślin nasiennych nastąpiła dalsza redukcja gametofitu, nierzadko do kilku komórek, i jego całkowite uzależnienie od sporofitu. Natomiast sporofit stał się pokoleniem dominującym.

Rośliny te uniezależniły się w pełni od środowiska wodnego w wyniku specjalizacji i zróżnicowania tkanek budujących ich organy, które osiągnęły bardzo dużą sprawność funkcjonalną i uległy różnym modyfikacjom w wyniku przystosowania roślin nasiennych do różnych środowisk.

Ważnym osiągnięciem ewolucyjnym było uzyskanie zdolności do przyrostu wtórnego korzenia i łodygi.

Drugim czynnikiem umożliwiającym ekspansję na lądzie było uniezależnienie procesu rozmnażania płciowego od środowiska wodnego dzięki wytworzeniu zalążków, odpornych na wysychanie ziaren pyłku oraz łagiewki pyłkowej umożliwiającej przeniesienie pyłku do komórki jajowej bez udziału wody. Istotne było też wykształcenie organu przetrwalnikowego, jakim jest nasienie.

Rośliny nasienne dzielą się na nagonasienne i okrytonasienne.

Zapamiętaj

Zdobycze ewolucyjne roślin nasiennych to: – rozwinięte organy wegetatywne zbudowane z wyspecjalizowanych i zróżnicowanych tkanek – kwiaty będące organem generatywnym – nasiona jako organ przetrwalnikowy – uniezależnienie rozmnażania płciowego od wody i silna redukcja gametofitu uzależnionego od dominującego sporofitu.

poleca 54% 56 głosów

Organy wegetatywne roślin nasiennych

Organami wegetatywnymi roślin są korzeń, łodyga i liście, które u roślin nasiennych, a zwłaszcza okrytonasiennych, osiągnęły wysoki stopień organizacji strukturalnej i funkcjonalnej.

poleca 57% 503 głosów

Rośliny nagonasienne

Do roślin nagonasiennych zaliczane są wymarłe paprocie nasienne, kordaity i benetyty, oraz współcześnie żyjące sagowce, miłorzębowe, gniotowe oraz iglaste. Grupy te mają rangę klas (gromad). Najliczniejszą grupę stanowią rośliny iglaste. Nagonasienne mają zdrewniałe łodygi (pnie) i korzenie . Korzenie tworzą dobrze rozwinięty system palowy. W drewnie obecne są tylko cewki . U roślin nagonasiennych występuje przyrost wtórny na grubość. Liście są różnie wykształcone, u iglastych mają...

poleca 40% 199 głosów

Rośliny okrytonasienne

Okrytonasienne stanowią największą grupę roślin na Ziemi. Charakterystyczną ich cechą są okryte zalążki otoczone zrośniętymi w postaci słupka owocolistkami. W porównaniu z nagonasiennymi zachodzi u nich dalsza redukcja gametofitu. Proces płciowy ma specjalny charakter i nosi nazwę podwójnego zapłodnienia . Ponadto następuje dalsze zróżnicowanie anatomiczne, czego jednym z przykładów jest występowanie w drewnie naczyń . Kwiat, owoc, nasienie oraz cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych...

Podoba się? Tak Nie