profil

Ustawa

poleca 34% 3 głosy

rzecz. ż

akt prawny uchwalony przez parlament.

 

Ustawa (M. lp), dotycząca biopaliw, która znalazła się na dzisiejszej sesji sejmowej nie została przegłosowana. Zgodnie z ustawą (N. lp) dystrybutorzy paliw mieli zostać zobligowani do wprowadzenia specjalnych dodatków do benzyny.
Dziś w Sejmie miało miejsce również pierwsze czytanie projektu ustawy (D. lp) O bezpieczeństwie imprez masowych, dotyczącej odpowiedniego zabezpieczenia imprez, na których jednocześnie przebywa ponad 1000 osób.

 

KOMENTARZ
Słowo ustawa znaleźć można w licznych związkach wyrazowych, np.: ustawa wchodzi w życie; uchwalić ustawę; Dziennik Ustaw, zrobić coś zgodnie z ustawą.
Pokrewny przym. ustawowy oznacza związany z ustawą, np. Urzędy państwowe winny odpowiadać na pisma petentów w czasie ustawowym (tzn. określonym przez ustawę).

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Ustawa