profil

Raport

poleca 22% 14 głosów

rzecz. m

  1. zdanie sprawy z przebiegu jakiegoś wydarzenia, wykonania zadania itp., sprawozdanie.
  2. (wojsk.) oficjalne stawienie się żołnierza przed przełożonym w celu osądzenia winy i ewentualnego ukarania za jakieś przewinienie (raport karny).

 

(w zn. 1.) W związku z raportem (N. lp) grupy żołnierzy wysłanych na obserwację terenu wroga dowódca podjął decyzję o wycofaniu kompanii. Raportujący żołnierze donieśli o silnej koncentracji wrogiej armii w okolicy mostu. Dowódca po przyjęciu raportu (D. p) wydał rozkaz odwrotu.

(w zn. 2.) Marek nie poszedł na zakupy, ponieważ czytał Przygody dobrego wojaka Szwejka i właśnie rozpoczął rozdział opisujący sytuację, kiedy Szwejk miał stanąć do raportu (D. lp), za niestawienie się na czas w swojej jednostce wojskowej.

Pierwotna postać

poniedziałek: magazyny puste jednostką obiegową stał się szczur
wtorek: burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców
środa: rozmowy o zawieszeniu broni nieprzyjaciel internował posłów nie znamy ich miejsca pobytu to znaczy miejsca kaźni
czwartek: po burzliwym zebraniu odrzucono większością głosów wniosek kupców korzennych o bezwarunkowej kapitulacji
piątek: początek dżumy
sobota: popełnił samobójstwo N.N. (...)

(Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego miasta, fragment)

Ciekawostki

Słowo raport często kojarzy się z wojskowością, policją albo z jakąś sytuacją alarmową, ekstremalną, jako doniesienie albo meldunek. We współczesnej polszczyźnie wyraz raport często zastępowany jest słowem sprawozdanie.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Raport