profil

Psychologia

drukuj
poleca 50% 10 głosów

rzecz. ż, br. lm

dział nauki o człowieku, poświęcony procesom psychicznym, powstającym w mózgu; dotyczy bardzo wielu aspektów, takich jak: odbieranie i przetwarzanie bodźców zewnętrznych przez mózg, zapamiętywanie, zachowania ludzkie w określonych sytuacjach itp.

 

Jak co roku, wielu studentów stara się o przyjęcie na wydział psychologii (D. lp,ident. w C. i Ms. lp) Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

KOMENTARZ
Psychologią popularnie nazywamy też wydział psychologii na wyższej uczelni, np. Alicja marzy o przyjęciu na psychologię. W obrębie psychologii jest wiele specjalności, które obejmują szereg różnych zagadnień, np.: psychologia społeczna – odnosząca się do funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, psychologia kliniczna – zajmująca się ludźmi z zaburzeniami psychicznymi.
Istnieją również bardzo szczegółowe naukowe rozróżnienia kierunków psychologicznych związanych z teoriami spojrzenia na człowieka i jego psychikę, np.: psychologia behawioralna, psychologia głębi, psychologia postaci i wielei nnych.

Pochodzenie:

psycholog – osoba zajmująca się psychologią,
psychologiczny – związany z psychologią, odnoszący się do psychologii,
psychologizm – sposób myślenia o człowieku obecny w wielu dziedzinach, m.in.w pedagogice, literaturze, zakładający nadrzędność procesów psychicznych i stawiający je na naczelnym miejscu.

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne hasła: