profil

Motywacja

poleca 15% 7 głosów

przyczyna jakiegoś zachowania, działania; pobudki, dla których ktoś coś robi.

 

Andrzej rozpoczął studia z bardzo silną motywacją (N. lp) – jego wujek, który prowadzi dobrze prosperująca firmę projektową obiecał mu zatrudnienie zaraz po ich ukończeniu.

Pochodzenie:

motyw – czynnik skłaniający do działania, pobudka, np. Sędzia, który zastanawiał się nad motywem przestępstwa,
motywacyjny – pobudzający do czegoś, mający wywołać reakcję, np. premia motywacyjna;list motywacyjny – pismo składane u przyszłego pracodawcy, w który mosoba starająca się o pracę uzasadnia, dlaczego chciałaby ją dostać,
motywować (dok. zmotywować) – przedstawić sens jakiegoś działania, podbudowywać, zachęcać, argumentować coś, np. Nauczyciel potrafił zmotywować uczniów do pracy, ustalając sprawiedliwy system ocen premiujący najbardziej pracowitych.

Obecna postać

W innym znaczeniu motyw to dający się wydzielić fragment dzieła literackiego, muzycznego czy plastycznego o określonej tematyce lub/i kompozycji.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Motywacja