profil

Polowanie jako wyznacznik pozycji społecznej

poleca b/d

Polują władcy i szlachta. W filmie Wielka miłość Balzaka jest scena, w której mąż pani Hańskiej karze chłopa za zabicie dzika – nie jest rzeczą chłopa polowanie w pańskich lasach na grubą zwierzynę, nawet jeśli wchodzi w szkodę.
Polują też królowie, zapuszczając się w niedostępne knieje.Przy okazji napotykają cudowne źródła, zakładają miasta i uzdrowiska – mówi o tym niejedna legenda. Jednym z takich podań o łowach króla jest legenda o Janie i Cecylii utrwalona w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Według niej Jan i Cecylia byli pracowitą parą: ona była szlachcianką, a on pochodził z nizin społecznych, osiedli razem nad Niemnem, gdzie wykarczowali puszczę i założyli swoją osadę wraz z dwanaściorgiem dzieci z rodzinami. Tę to osadę odwiedził przypadkiem w czasie polowania król Zygmunt August i, zadziwiony wytrwałością i pracą jej założycieli, nadał im szlachectwo i herb Pomian. Jan i Cecylia byli protoplastami rodu Bohatyrowiczów.

Podoba się? Tak Nie