profil

Gwarancja

drukuj
poleca 34% 3 głosy

rzecz. ż

  1. zapewnienie.
  2. deklaracja producenta lub usługodawcy o niezawodności urządzenia przez określony czas i zobowiązanie do wykonania ewentualnych czynności naprawczych nieodpłatnie.

 

(w zn. 1.) Kandydat na nowego ministra gospodarki jako gwarancję (B. lp) kompetencji przedstawił szczegóły swojej wieloletniej pracy na ważnym stanowisku w spółce z udziałem Skarbu Państwa.
W ramach gwarancji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp), szkoła językowa zobowiązuje się do przygotowania kandydata do egzaminu, a w razie niepowodzenia oferuje mu darmowy cykl szkolenia.

(w zn. 2.) Na aparat fotograficzny producent udziela 2-letniej gwarancji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp), w czasie której deklaruje darmowe naprawy albo wymianę na nowy, jeśli naprawa nie będzie możliwa.

Pochodzenie:

gwarantgwarantka) – firma lub osoba udzielająca gwarancji,
gwarantować – zapewniać o czymś,
gwarancyjny – odnoszący się do gwarancji (okres gwarancyjny).

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne hasła: