profil

Antysemityzm

poleca 34% 3 głosy

rzecz. m, br. lm

niechęć, nienawiść, wrogość w stosunku do Żydów.

 

W jednym z tygodników Stefan przeczytał duży artykuł na temat antysemityzmu (D. lp). Artykuł zawierał obszerne tło historyczne; autor sporo napisał również o współczesnym antysemtyzmie (Ms. lp) i jego źródłach.

 

KOMENTARZ
Szczególnie okrutnym przypadkiem antysemityzmu w historii było postępowanie hitlerowców w czasie II wojny światowej.Spotkasz się z określeniem holacaust, które oznacza zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Antysemityzm w oficjalnej polityce polskich władz pojawił się m.in. w czasie rządów Władysława Gomułki. Istnieje również antonim (SPJ) do słowa antysemityzm – jest to filosemityzm, oznaczający przychylne, akceptujące i pełne poparcia zachowanie w stosunku do Żydów.

Pochodzenie:

antysemita (antysemitka) – ktoś wyznający antysemityzm,
antysemicki – związany z antysemityzmem (np. antysemicka prasa, antysemickie poglądy).

Pierwotna postać

Maszyna jednak działała już od dobrej chwili. Zrobiła najpierw antyprotony, potem antyelektrony, antyneutrina, antyneutrony, i tak długo pracowała nie ustając, aż natworzyła bez liku antymaterii, z której zaczął się z wolna, podobny do dziwnie błyszczącej chmury w niebie, formować anty świat.

(Stanisław Lem, Jak ocalał świat)

Ciekawostki

Podobnie jak inne wyrazy z członem anty-, słowo antysemityzm rozumiemy jako będący przeciw semityzmowi. Semityzm jest słowem rzadko używanym, częściej można spotkać określenie Semici, Semita, które w potocznym rozumieniu są synonimami słów: Żydzi, Żyd. Wyrazy te pochodzą od Sema – postaci biblijnej. Sem był synem Noego, Noe błogosławił Sema, przyrzekając jego potomkom – Semitom – Ziemię Obiecaną. Stąd nazwy: ludy semickie, języki semickie, będące dawnym i już nie używanym w nauce określeniem na ludy zamieszkujące starożytny Bliski Wschód. Wyrazy z przedrostkiem anty- to również pole do „popisów” słowotwórczych, gdyż można dodając ten człon tworzyć nowe słowa (zob. cytat). Należy jednak pamiętać, że reguły tej nie da się zastosować zawsze, np. antylopa nie stanowi zaprzeczenia czy odwrotności „lopy”, podobnie jest w przypadku słowa antyczny.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Antysemityzm