profil

Nowelistyka- Mendel Gdański

poleca 90% 102 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Maria Konopnicka

PROBLEMATYKA:
MENDEL GDAŃSKI
- ukazuje obraz prawdziwego życia
- niezrozumeinie ze strony innych
- wysmiewanie się
- problem prześladowania Żydów
- przemoc
- antysemityzm
- konflikt Polaków z Żydami
- brak akceptacji Żydów przez Polaków
- zła postawa chrześcijan
- nietolerancja mniejszości Żydowskiej w Polsce
- problem wzajemnych relacji polski - zydowskich
- nietolerancja dzieci żydowskich w szkole
- problem patriotyzmu.

Podoba się? Tak Nie