profil

Biblijna postać

poleca 80% 5 głosów

Opisany w ewangeliach Piłat jest człowiekiem niezdecydowanym. Z okazji żydowskiego święta ma uwolnić jednego z uwięzionych: Barabasza bądź Jezusa. Sądzi, że będzie to Jezus. Kiedy jednak orientuje się, że nastawienie tłumu jest zgoła odmienne i że Żydzi są skłonni uwolnić Barabasza, a Jezusa ukrzyżować, ustępuje. Zwłaszcza że słyszy z ust Jezusa słowa, które, odpowiednio zinterpretowane, można uznać za obrazę majestatu cesarza – Piłat ryzykowałby więc, puszczając więźnia wolno. Uwięziony mówi tak, jakby nie bał się cesarza. A Żydzi czują się dotknięci jego stosunkiem do Boga i religii,uważają jego słowa o Królestwie Bożym za bluźnierstwo. W efekcie Piłat, wbrew pierwotnym postanowieniom, skazuje Jezusa na śmierć. Po tym wyroku umywa ręce – gest staje się symboliczny. Umywać ręce znaczy we współczesnej polszczyźnie:zrzucać z siebie odpowiedzialność za jakiś czyn.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści