profil

Proszę omów różnice funkcjonowania prawej i lewej półkuli mózgu i wskazać dlaczego ważne jest ich

aktywizowanie?
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.6.2018 (09:18)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie