profil

Proszę o pomoc w rozwiązaniu kazusów w oparciu o kodeks cywilny.
1. Jan zawarł z Pawłem umowę na podstawie której

zobowiązał się do wykonania dla Pawła szafy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i opracowanym projektem. Umowa została zawarta w dniu 1 lutego 2018 r., a wykonana miała zostać do dnia 30 kwietnia 2018 r. W dniu zawarcia umowy Paweł przekazał Janowi kwotę 3.000 zł tytułem zaliczki. Termin umowy minął, Paweł wyznaczył Janowi dodatkowy termin a następnie wezwał go do zwrotu kwoty 6.000 zł (dwukrotność zaliczki). Dokonaj analizy, czy działanie Jana jest zgodne z obowiązującymi przepisami, uzasadnij swoje stanowisko w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

2. Andrzej wysłał swojego pracownika do hurtowni Karola. Pracownik miał przekazać ofertę Andrzeja co do zakupu 1000 kartonów masła. Pracownik jednak zapomniał co miał zamówić i zamówił 1000 butelek oliwy. Karol wiedział, że Andrzej nie prowadzi sprzedaży oliwy, ale zamówienie przyjął. Andrzej przyjął oświadczenie o uchyleniu się od skutków złożonego oświadczenia woli. Karol jednak domaga się odebrania zamówionej oliwy i zapłaty, czy zasadnie ? Dokonaj analizy, wskaż podstawę prawną i uzasadnij swoje stanowisko.

3. Ewa chciała sprzedać swojej siostrze Annie nieruchomość. Okazało się, że ze sprzedażą związane są znaczne koszty i w tym przypadku byłoby lepiej gdyby czynność ta miała postać darowizny. Siostry spisały notkę, z której wynikało, że Anna zapłaciła Ewie 150.000 zł , zaś u notariusza zawarła umowę darowizny. Ewa domaga się od Anny zapłaty, a ta odmawia. Dokonaj analizy niniejszego przypadku i oceń dokonaną darowiznę przez pryzmat przepisów Kodeksu cywilnego. 

Proszę o pomoc, z góry dziękuję. :)
25 pkt za rozwiązanie + 13 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.6.2018 (09:54)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z języka polskiego