profil

Czynniki kształtujące aparat administracji. Wpływ ideologii, doktryn i prawa na kształt administracji- "POSTĘP

TECHNOLOGICZNY".
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.1.2018 (21:17)
Znasz odpowiedź?