profil

Czechy

poleca 85% 534 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Czechy

Powierzchnia: 78 864 km2
Ludność: ponad 10,5 mln
Stolica: Praga

POŁOŻENIE:
Środkowa Europa.
Sąsiaduje z Polską, Niemcami, Austrią i Słowacją

UKSZTAŁTOWANIE:
*Wyżyny:
-Środkowoczeska
-Czesko-morawska
*Góry:
Na północy: Sudety
Na wschodzie: Beskidy Zachodnie
Na zachodzie: Szumawa, Las Czeski, Rudawy

KLIMAT:
Umiarkowany o cechach przejściowych, z krótkimi ciepłymi latami i chłodnymi zimami.

WODY:
Największą rzeką jest Wełtawa (430 km), po niej Łaba (370 km). Występuje 455 jezior i 21 800 sztucznych zbiorników.

ROŚLINNOŚĆ:
W Czechach występują lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej

GOSPODARKA:
Kraj wysoko uprzemysłowiony, szczególnie w części północnej, gdzie wydobywa się węgiel kamienny (Zagłębie Ostrawsko-karwińskie), węgiel brunatny. Wydobywa się również ropę naftową i gaz ziemny, cynk, ołów i uran. Rozwinęły się przemysły:
-maszynowy
-hutnictwo żelaza
-szklarski
-produkcja sztucznej biżuterii
-drzewny
-obuwniczy
W rolnictwie uprawia się pszenicę, jęczmień, buraki cukrowe, tytoń, chmiel, winorośl. Hoduje się bydło, trzodę chlewną, drób. Duże znaczenie mają źródła wody mineralnej – Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie).

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta