profil

Czechy i Słowacja - porównanie

poleca 82% 1274 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Czechy słowacja


Czechy

Słowacja

1.Położenie

-środkowa Europa

-kraj śródlądowy

-sąsiedzi:

Polska-Warszawa

Niemcy-Berlin

Austria-Wiedeń

Słowacja-Bratysława

-środkowa Europa

-kraj śródlądowy

-sąsiedzi:

Polska-Warszawa

Czechy-Praga

Austria-Wiedeń

Węgry-Budapeszt

Ukraina-Kijów

2.Rzeźba terenu

Teren wyżynno-górzysty

Teren wybitnie górzysty (pasmo Karpat)

3. Klimat

Klimat umiarkowany ciepły (górski)

Klimat umiarkowany ciepły (górski)

4. Bogactwa mineralne.

-węgiel kamienny,

-węgiel brunatny,

-rudy uranu,

-grafit

-złoża magnezytu,

-węgiel brunatny,

-ropa naftowa,

-rudy manganu, żelaza, miedzi i rtęci.

5. Rozwój przemysłu.

Hutnictwo żelaza i stali, przemysł elektromaszynowy, rafineryjny, chemiczny, mineralny i spożywczy

Przemysł hutniczy, mineralny, włókienniczy, rafineryjny i elektromaszynowy

6. Sieć transportu.

Czechy mają dogodniejsze warunki do transportu.

Utrudnienia ze względu na górzysty układ terenu.

7. Skład etniczny.

Kraj jednolity narodowościowo

Kraj jednolity (Węgrzy, Romowie, Czesi)

8. Walory turystyczne.

Zabytki, krajobrazy górzyste i wyżynne, zabytki architektury i sztuki ludowej

Krajobrazy, interesujące zabytki architektury i sztuki ludowej, krajobrazy górzyste i wyżynne

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta