profil

Wzory Fizyczne

poleca 85% 252 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podstawowe Jednostki układu SI :

Wielkośc fizyczna

długość s metr [m]
masa m kilogram [kg]
czas t sekunda [s]

Przedrostki:

MNOŻNIK PRZEDROSTEK OZN. PRZYKŁADY

1000000........mega................M.......megawat 1MW=1000000W
1000.............kilo...................k........kilometr 1km=1000m
100...............hekto................h........hektopascal 1hPa=100Pa
10.................deka................da.......dekagram 1dag=10g

0,1................decy................d........decymetr 1 dm=0.1 m
0,01..............centy...............c........centymetr 1cm=0.01 m
0.001............mili.................m........milisekunda 1 ms=0.001 s
0.000001.......mikro..............?M......mikrometr 1 ?M=0.000001 m


POMIAR CZASU

1[h]=60[min]
1[min]=60[s]
1[h]=3600[s]
1[min]=jedna szcześćdziesiąta ( w ułamku)[h]
1[s]= jedna sześćdziesiąta ( w ułamku) [min]
1[s]= jedna trzytysiace sześćsetna (w ułamku) h
1 doba = 24 h
1 rok = 365 dni / 366- rok przestepny

PRĘDKOŚĆ CIAŁA W RUCHU JEDNOSTAJYM PROSTOLINJOWYM.
wzór:
S
V = __ *S-droga; *T - czas,* V- szybkośc(prędkość).
T

!!! ważne !!!

Prędkośc jest wielkościa wektorową.
Aby ja okreslić nalezy podać:

A). KIERUNEK I ZWROT,który jest zgodny
z kierunkiem i zwrotem przemieszczenia.
B). WARTOŚĆ prędkości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta