profil

Wzory fizyczne i matematyczne

poleca 85% 638 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PODOBIEŃSTWO FIGUR
aI/a=k k2=pI/p
FUNKCJE
ogólny wzór funkcji- y=ax b
współczynnik kierunkowy- a
WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA
kwadrat sumy- (a b)2=(a b)(a b)=a2 2ab b2
kwadrat różnicy- (a-b)2=(a-b)(a-b)=a2-2ab b2
różnica kwadratów- a2-b2=(a-b)(a b)
FIZYKA
ciężar ciała- Fg=mg (N)
gęstość ciała- r=m/v (kg/m3)
ciśnienie- p=Fn/s (Pa)
ciśnienie hydrostatyczne- p=rgh (Pa)
siła wyporu- Fw=rgV (N)
prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym- v=s/t (m/s)
droga w ruchu jednostajnym prostoliniowym- s=vt (s)
przyspieszenie w ruchu jedn. przyspieszonym prostoliniowym- a=v/t (m/s2)
prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym- v=at (m/s)
pręd. w ruchu jedn. przy. pro. jeśli ciało rusza z miejsca- v=v1 at (m/s)
droga w ruchu jedn. przyspieszonym prostoliniowym- s=at2/2 s=vt/2 (m)
wartość tarcia- T=Fn-f
druga zasada dynamiki Newtona- a=F/m
pęd ciała- p=mv (kgm/s)
prędkość po okręgu- v=2r/T (m/s)
wartość siły grawitacji- F=Gm1m2/r2 (N)
częstotliwość- f=1/T (Hz)
praca- W=Fs (J)
moc- P=W/t (W)
energia potencjalna- Epc=mgh
energia kinetyczna- Ek=mv2/2
I zasad termodynamiki- Ew=W Q
ciepło właściwe- c=Q/mLT
ciepło topnienia- Ct=Q/m
okres drgań- T=t/n
długość fali- v=lf v=l/T
natężenie pola elektrostatycznego- E=F/g (N/C)
prawo Columboa- F=k q1q2/r2
napięcie- U=W/q (V)
natężenie- I=q/t (A)
opór elektryczny- R=U/I (W)
praca prądu elektrycznego- W= UIA W=RI2T (J)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata