profil

Jak pisać mature pisemna z poezji i prozy

poleca 85% 178 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Poezja:

I Wstęp:

- podać autora i tytuł utworu,
- podać epokę, gatunek literacki,
- usytuowanie fragmentu w całości utworu,
- napisać ogólnie o czym jest wiersz

II Rozwinięcie:

- określenie problemu,
- określenie podmiotu lirycznego (jego płci, wieku, narodowości, itp.) ,
- do kogo adresowany jest ten utwór,
- zwrócić uwagę na środki stylistyczne (np.: przenośnie, wyolbrzymienia, dżwiękonasladoctwo)i na pełniące przez nie funkcję,
- zwrócić uwagę na nastrój w utworze,
- moment napisania wiersza w życiu autora (np.: Treny Kochanowskiego)
- wyszukanie argumentacji do tematu,
- zwrócić uwagę na budowę utworu,
- w przypadku dwóch utworów do porównania najpierw opisujemy pierwszy, potem drugi, a następnie w dalszej kolejności porównanie obu utworów do siebie,
- sposób przedstawienia sytuacji (realistyczny, poetycki )

III Zakończenie:

- podanie odpowiedzi na pytanie z tematu zadania
- streszczamy zawarte przez nas informacje,
- staramy się pokazać jakieś własne wnioski.

Proza:

I Wstęp:

- podać autora i tytuł utworu,
- podać epokę, gatunek literacki,
- bardzo ogólnie przedstawić treść utworu

II Rozwinięcie:

- określenie problemu
- określenie narracji
- usytuowanie fragmentu w całości utworu,
- kompozycja
- ukazanie świata przedstawionego w utworze (np.: czas, miejsce akcji)
- narracja pierwszo lub trzecioosobowa; w czasie teraźniejszym lub przeszłym
- jaką wiedzą dysponuje narrator
- co spowodowało napisanie utworu
- cel napisania utworu
- opisać krótko załączonego fragmentu
- przedstawienie bohaterów i ich znaczenie w utworze
- zwrócić uwagę na środki stylistyce, język, budowę

III Zakończenie:

- podanie odpowiedzi na pytanie z tematu zadania
- streszczamy zawarte przez nas informacje,
- staramy się pokazać jakieś własne wnioski.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata