profil

Pojęcia typu - co to jest hotel, motel, pensjonat

poleca 85% 626 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Hotel-to obiekt posiadający conajmniej 10 pokoi,swiadczacych szeroki zaslub usług.
Motel-jest to hotel położony przy drodze zapewniający korzystanie z usług zmotoryzowanych.
Pensjonat-sa to obiekty posiadające conajmniej 7 pokoi, całodzienne wyżywienie. Kemping-sa to obiekty strzeżone umożliwiające nocleg w namiotach, przyczepach lub domkach turystycznych oraz posiadające miejsca do przysadzania posiłków oraz parkingu.
Dom wycieczkowy-sa to obiekty posiadające conajmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związany z pobytem klienta. Schronisko młodzieżowe- sa to obiekty przeznaczone do indywidualnej lub grupowej turystyki młodzieżowej dostosowane do samoobsługi.Schronisko- znajduje sie poza terenem zabudowania.
Pola biwakowe- obiekty niestrzeżone umożliwiające nocleg w namiotach. Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podruzója i pzrebywaja w celach wypoczynkowych lub służbowych nie dłużej niz 1 rok poza miejscem zamieszkania. Ruch turystyczny- jest to ogół przestrzennych przemieszczeń sie ludzi związany z dobrowolna zmiana miejsca pobytu, środowiska i rytmu zycia, w odniesieniu do obszaru, kierunku i okresu. Turyzm- jest to dziedzina studiów naukowych nad organizacja, możliwościami i skutkami ruchu turystycznego.
Krajoznawstwo- jest to ruch społeczny oparty głównie na różnych formach turystycznych mających na celu poznanie kraju ojczystego lub regionu, zachowanie jego zasobów przyrodniczych oraz wiedzy o nim.
Rekreacja- jest to działanie podejmowane poza zajęciami zawodowymi, domowymi dla rozwoju własnej osobowości.
Podstawowe formy turystyki: pobytowa, wędrowna, kwalifikowana, biznesowa, motywacyjna, etniczna, polonijna, morska, podwodna.
Nieuchwytność- nie mogą być sprawdzane lub wypróbowane z góry przed ich zakupem.
Heterogeniczność- brak standaryzacji usług jako pakietu, brak pewności jakości i jednolitości produktu.
Zniszczalność- usługa nie sprzedana dziś, stracona na zawsze.
Nierozdzielność- związana z człowiekiem, firmą ją sprzedającą.
Transport kolejowy: kolej tradycyjna, kolej specjalna, kolejowow-autobusowy, kolejowo-samochodowy.
Transport drogowy: linie autobusowe, autokary turystyczne, busy, transport lokalny, motoryzacja indywidualna.
Transport lotniczy: linie lotnicze, czartery, tanie linie lotnicze, przeloty turystyczne.
Transport wodny: transport śródlądowy, transport morski.
Klasyfikacja obiektów noclegowych według GUS: hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowe, domy pracy twórczej, kempingi, pola biwakowe, ośrodki wypoczynku sobotnio niedzielnego i świątecznego, kwatery agroturystyczne, zakłady uzdrowiskowe, inne obiekty wykorzystywane w turystyce.
Segmentacja rynku- jest procesem w którym producenci na podstawie wiedzy o istniejących i potencjalnych grupach klientów wybierają te grupy których potrzeby i pragnienia sa w stanie najlepiej zaspokoić za pomocą swoich produktów. Segmentacja stanowi pierwszy krok w procesie marketingu mający na celu stworzenie produktów zaspokajających potrzeby klientów.
Segmenty konsumentów głównych sektorów przemysłu turystycznego: HOTELE: klienci podróżujący w interesach, grupy turystyczne, turyści indywidualni, krótkie pobyty, uczestnicy konferencji. TOUROPERATORZY: dzieci i młodzież, rodziny z dziećmi, emeryci, zwolennicy aktywnego wypoczynku. PRZEWPZNICY: pasażerowie 1 klasy, pasażerowie biznes klas, pasażerowie klasy turystycznej, grupy czarterowe, tanie linie lotnicze. ATRAKCJE TURYSTYCZNE: okoliczni mieszkańcy, odwiedzający jednodniowi, turyści krajowi, turyści zagraniczni, wycieczki szkolne. GŁOWNE KRYTERIA SEGMENTÓW RYNKU: cele podróży, potrzeby nabywców, motywacja i poszukiwanie korzyści, cechy nabywcy lub użytkownika, cechy demograficzne, ekonomiczne i geograficzne, cechy psychograficzne, ceny. Segmentacja rynku według celu podróży: główne wakacje letnie, dodatkowe wakacje letnie, słoneczne wakacje w zimie, sportów zimowych. Segmentacja rynku według potrzeb nabywcy i poszukiwanych korzyści: luksus i wysoki poziom usług, szybkość obsługi i wygoda dobrej lokalizacji, możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego, dobra regionalna kuchnia itp. Segmentacja rynku według cech nabywcy lub użytkownika: częstotliwość korzystania z produktu, lojalność wobec marki. Główne składniki ogólnego produktu turystycznego: Atrakcje i środowiska miejsca docelowego: atrakcje naturalne, atrakcje stworzone przez człowieka, atrakcje kulturowe, atrakcje społeczne. Infrastruktura i usługi miejsca docelowego: baza noclegowa, baza gastronomiczna, aktywny wypoczynek, transport w miejscu docelowym, inne oferty oraz siec sprzedaży detalicznej. Dostępność miejsca docelowego: infrastruktura (drogi, porty lotnicze, kolej itp), sprzęt. Struktura produktu turystycznego: Produkt podstawowy nie ma charakteru materialnego, obejmuje podstawową potrzebę, czyli korzyść, taka jaka postrzega klient. Podstawową korzyścią może być: relaks, wypoczynek, zabawa, samorealizacja. Produkt rzeczywisty składa sie z formalnej oferty określającej dokładne świadczenia. Produkt wzbogacony jest to różnica pomiędzy podstawowymi elementami produktu rzeczywistego a wszystkimi korzyściami i usługami otrzymanymi przez klienta.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy