profil

Zagospodarowanie turystyczne Mazur

drukuj
poleca 85% 114 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zagospodarowanie turystyczne Mazur.

1.Definicje i cele zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego.

Zagospodarowanie turystyczne jest to przystosowanie terenu dla potrzeb ruchu turystycznego i rekreacyjnego.

Cele zagospodarowania to:
• Zapewnianie turystom dojazdu do miejsca przeznaczenia turystyki
• Zapewnienie niezbędnych warunków egzystencji w miejscu realizacji podróży lub na terenie podróży (np. motele).

2.Podział walorów turystycznych i ich rola w zagospodarowaniu turystycznym i rekreacyjnym terenu.

Walory turystyczne to dobra dane przez naturę, historię lub działalność ludzką, na które występuje popyt. Walory turystyczne dzieli się na podstawowe i komplementarne. Do podstawowych walorów turystycznych zaliczane są walory naturalne i produkty pracy ludzkiej tworzone pośrednio z myślą o ruchu turystycznym. Nadają one kierunek ruchowi turystycznemu i kształtują jego strukturę czasowo-przestrzenną, a także stanowią główną siłę przyciągającą turystów. Elementem charakterystycznym dla podstawowych walorów turystycznych są cechy środowiska przyrodniczego. Zalicza się tu miejsca o specyficznym klimacie, tereny górskie, wybrzeża morskie, plaże, kąpieliska, miejsca lokalizacji źródeł mineralnych. Kolejnym elementem charakterystycznym dla podstawowych walorów turystycznych są walory turystyczne w postaci produktów pracy ludzkiej. Są one albo wynikiem działalności człowieka ukierunkowanej wyłącznie na potrzeby turystyczne, albo ich produkcja nie jest bezpośrednio związana z tymi potrzebami. Zalicza się tu walory historyczno-kulturowe, rozrywkowe, wypoczynkowe i zdrowotne. Wyróżniają się nimi zabytki historyczne i kulturalne, muzea, architektura, folklor, legendy i baśnie związane z danym obszarem, kąpieliska, źródła wód mineralnych, plaże, obiekty sportowe, wypoczynkowe, itp.

3. Chłonność i pojemność turystyczna i rekreacyjna oraz jej rola w udostępnianiu obszarów dla potrzeb zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego.

Chłonność turystyczna to zdolność środowiska do przyjęcia takiego obciążenia przez turystów, które zapewni optymalne warunki wypoczynku i nie spowoduje zahamowania równowagi biocenotycznej w środowisku, więc chłonność określa możliwość użytkowania turystycznego obszarów bez określania ich funkcji i sposobu zagospodarowania. Chłonność turystyczna danego terenu jest etapem wyjściowym do obliczenia wielkości projektowanych, czyli pojemności turystycznej. Chłonność turystyczna obszarów jest uzależniona w głównej mierze od odporności poszczególnych ekosystemów na użytkowanie turystyczne. Zależność ta jest wprost proporcjonalna. Im większa odporność środowiska, tym większa chłonność. Wyrazem wielkości odporności środowiska naturalnego są wskaźniki chłonności.
Pojemność turystyczna jest właściwością danego terenu, wynikającą z walorów i środowiska przyrodniczego oraz przypisywanej im funkcji, co wiąże się z odpowiednim sposobem zagospodarowania i użytkowania. Pojemność turystyczna określa maksymalną liczbę osób, która jednocześnie może realizować cele pobytowe bez obniżania wartości elementów środowiska naturalnego, a także korzyści rekreacyjnych.

4.Rodzaje obiektów turystycznego zakwaterowania i ich klasyfikacja i kategoryzacja.

Usługa noclegowa obejmuje czynności związane z zakwaterowaniem turysty w określonym obiekcie noclegowym. Wyróżnia się:

- Hotel – zlokalizowany głównie najmniej zabudowie miejskiej, dysponujący, co najmniej 10 pokojami, większość pokoi to jedno- lub dwuosobowe, świadczy szeroki zakres usług turystycznych, muszą być urządzenia grzewcze i co najmniej jedna placówka gastronomiczna. Podlega kategoryzacji: ***** - najwyższa, * - najniższa.
- Motel – zlokalizowany przy trasach komunikacji drogowej, który poza usługami hotelarskimi, przystosowany jest do świadczenia usług motoryzacyjnych i dysponuje parkingiem. Musi mieć, co najmniej 10 pokoi. Urządzenia grzewcze i co najmniej jedna placówka gastronomiczna. Podlega kategoryzacji od ****** do *.
- Pensjonat – świadczy usługi hotelarskie, łącznie z całodziennym wyżywieniem i dysponuje, co najmniej 7 pokojami, musi mieć urządzenia grzewcze i co najmniej jedną placówkę gastronomiczną. Pięć kategorii: od ***** do *.
- dom wycieczkowy – położony na obszarze zabudowanym lub w pobliżu zabudowy, ma co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi klientów oraz świadczy minimalny zakres usług związany z pobytem klientów. Musi mieć urządzenia grzewcze i co najmniej jedną placówkę gastronomiczną. Trzy kategorie się wyróżnia: kategoria I – najwyższa, kategoria III – najniższa.
- Schronisko – obiekt położony poza obszarem zabudowy przy szlakach turystycznych, świadczy minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Ma co najmniej jedną placówkę gastronomiczną.
- Schronisko młodzieżowe – obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowany do samoobsługi klientów, jest to obiekt samodzielny lub zajmuje część innego obiektu. Wyróżnia się 3 kategorie: Kategoria I – najwyższa, kategoria III – najniższa.
- Ośrodek wczasowy – obiekt noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z wczasami.
- Ośrodek kolonijny - obiekt noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami.
- Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy - obiekt noclegowy przeznaczony i przystosowany do przeprowadzania kursów, konferencji, szkoleń, zjazdów, itp.
- Dom pracy twórczej – obiekt, w którym są zapewnione właściwe warunki do wykonywania pracy twórczej i wypoczynku twórców. Musi posiadać urządzenia grzewcze.
- Domek turystyczny – budynek niepodpiwniczony, z materiałów nie trwałych, który ma nie więcej niż 4 pokoje.
- Kemping – teren zwykle zadrzewiony, strzeżony, oświetlony, który ma stałą obsługę recepcyjną i jest wyposażony w urządzenia sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjna. Posiada parking. Cztery kategorie: **** - najwyższa, * - najniższa.
- Pole biwakowe – wydzielone na terenie zadrzewionym, niestrzeżone, oznakowane i pogrodzone prowizorycznie, umożliwiające turystom nocleg w namiotach, znajdują się na polu punkty poboru z woda pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne.
- Ośrodek wypoczynku sobotnio- niedzielnego – zespół obiektów i urządzeń zlokalizowanych w niedużej odległości od aglomeracji miejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o walorach przyrodniczych dla rekreacji.
- Pokoje gościnne – umeblowane pokoje w mieszkaniach osób fizycznych, wynajmowane turystom, za opłatą określoną z góry, za pośrednictwem biur zakwaterowań lub bezpośrednio turystom.
- Kwatera agroturystyczna – zakład opieki zdrowotnej położony na terenie uzdrowiska, która wykorzystuje, przy udziale świadczeń zdrowotnych, naturalne zasoby lecznicze uzdrowiska i świadczy usługi noclegowe.

5.Turystyka na Mazurach

Jest to region o wysokich przyrodniczych walorach turystycznych i rekreacyjnych (ponad 1 tys. jezior, rzeki, lasy, małe zanieczyszczenie środowiska), dobrze zagospodarowany (ok. 78 tys. miejsc noclegowych, głównie sezonowych), zwłaszcza na Pojezierzu Mazurskim, odwiedzany przez ponad 1,5 mln turystów rocznie (przy rosnącym udziale gości zagranicznych, głównie z Niemiec). Rozwój turystyki: pobytowej (Giżycko, Mikołajki, Wygryny, Węgorzewo, Ostróda); żeglarskiej, głównie na Wielkich Jeziorach Mazurskich z największą bazą w Mikołajkach; oraz kajakarskiej (Krutynia); pieszej; rowerowej (wiele szlaków); ponadto turystyki jeździeckiej (Kadyny); wędkarskiej; narciarskiej (Góra Krzyżowa w Lidzbarku Warmińskim); agroturystyki; myślistwa. Jedną z największych atrakcji turystycznych jest zabytkowy Kanał Elbląsko - Ostródzki. Często odwiedzane ze względu na zabytki są m.in.: Frombork, Nidzica, Gierłoż, Olsztynem (skansen). Ośrodek kultu religijnego w Świętej Lipce. Odbywają się liczne imprezy sportowe (regaty, zawody bojerowe) i kulturalne (przeglądy muzyczne - Piknik Country w Mrągowie, kabaretowe w Lidzbarku Warmińskim).

5.1. Sieć komunikacyjna

Sieć komunikacyjna jest rozwinięta stosunkowo dobrze. Największe znaczenie maja linie kolejowe: Warszawa - Gdańsk, Toruń - Olsztyn - Ełk, oraz drogi kołowe: E 77 (Warszawa - Gdańsk) i nr 16 (Grudziądz - Ełk). Głównymi węzłami komunikacyjnymi są: Olsztyn, Iława, Ełk. Pomimo gęstej sieci wodnej żegluga śródlądowa ma nieduże znaczenie, koncentrując się na Wielkich Jeziorach od Węgorzewa do Pisza oraz na szlaku z Ostródy do Elbląga. Port lotniczy o znaczeniu krajowym usytuowany jest w Szymanach koło Szczytna.

5.2.Obiekty turystyczne na Mazurach.

Baza noclegowa stanowi 9% bazy krajowej i jest to czwarty wynik w skali kraju.
Znajduje się tam wiele wielkich i znanych hoteli, jak i również hoteli posiadających ofertę skierowaną do turystów mniej zamożnych. Dla tego typu gości ciekawą ofertę stanowią pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, kampingi.
Do dyspozycji gości odwiedzających Mazury jest 68 hoteli, 7 moteli, 36 pensjonatów, 11 domów wycieczkowych, 26 schronisk młodzieżowych, 15 kampingów, 22 pola biwakowe oraz 67 stadnin koni i klubów jeździeckich między innymi:

Hotel Gołębiewski - Mikołajki
Hotel Wodnik - Giżycko
Hotel Zamek - Giżycko
Hotel Rydzewski -Ełk
Hotel Myśliwski Kasia*** - Wyszowate k.Giżycka
Hotel Ognisty Ptak - Ogonki k. Węgorzewa
Hotel Na Skarpie - Mikołajki
Hotel Stara Kuźnia - Ogonki k/ Węgorzewa
Hotel Stanica Wodna - Spychowo
Hotel Warmiński - Olsztyn
Hotel Caligula - Mikołajki
Hotel Wioska Turystyczna - Wilkasy
Hotel Delfin - Augustów
Hotel Roś - Pisz
Hotel Nad Pisą - Pisz
Hotel VENA - Karłowo k. Węgorzewa
Hotel-Park UBLIK - Ublik k. Orzysza
Pensjonaty:
POD CZARNYM ŁABĘDZIEM - Rydzewo k. Giżycka
KIPNICK - Spychowo - Ruciane Nida
MAZUR - Krutyń k. Ruciane-Nida
MIREX - Prażmowo k. Giżycka
JORA - Jora Wielka k. Mikołajek
FERIENHAUS - Jakubowo k. Mrągowa
MATEUSZEK - Mateuszek k. Mikołajek
AS - Mikołajki
ZŁOTE KŁOSY - Wrony k. Giżycka
EUREKA - Kamień k. Mikołajek
GOŚCINIEC IZNOTA - Iznota k. Mikołajek
IRENA - Pieczarki k. Giżycka
SARMACJA - Rybical k. Rynu
STARA BASN - Kosewo k. Mrągowa

5.3 Baza gastronomiczna.

6. Szlaki turystyczne.

Jest to droga lub ścieżka prowadząca przez atrakcyjne obszary , miejscowości i obiekty turystyczne, przystosowanie do potrzeb określających formy urządzeń turystycznych.


Znakowane szlaki piesze i rowerowe, to wytyczone trasy zwiedzania obszarów ułatwiające turystom poznanie najciekawszych miejsc w regionie. Szlaki wytyczone zostały przez doświadczonych działaczy PTTK mających stosowne przeszkolenie znakarskie. Szlaki te wyznakowane są zgodnie z właściwą instrukcją znakarską ZG PTTK obowiązującą w całej Polsce oraz z rozporządzeniami Ministerstwa Komunikacji zatwierdzającymi znaki szlaków.
Najciekawsze szlaki na Mazurach:

Pieszy szlak Puszczą Piską: (Ruciane-Nida PKP - kan. Nidzki - Kowalik Piski - Skonał - pole biwakowe nad jez. Nidzkim - Dębowo - Zamordeje - Czaple - Sowiróg - Jaśkowo - Wiartel Mł. - jez. Wiartel, przesmyk, jez. Brzozolasek - Snpoki - Pisz PKP) 43.4 km.

Szlaki żeglugowe - system dróg wodnych:
Pojezierza Iławskiego (Kanał Ostródzko-Elbląski 80,4 km; Ostróda– Miłomłyn– Iława 47,2 km; Ostróda-Stare Jabłonki– Staszkowo 16,9 km), system żeglugowy w
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Giżycko- Węgorzewo 25,2 km, Giżycko– Mikołajki 37,2 km, Mikołajki– Ruciane-Nida 19,2 km, Mikołajki– Pisz 25 km)

Najważniejsze szlaki kajakowe (szlak rzeki Krutyni 106 km, szlak rzeki Drwęcy Ostróda– Toruń 214 km, szlak rzeki Szelążnicy Stare Jabłonki-Ostróda 21 km, szlak rzeki Łyny Kurki– Bartoszyce 160 km, spływ rzeka Sapiną Kruklanki– Węgorzewo 26 km).

Historyczno-przyrodniczy szlak turystyczny Szymbark – Kamieniec (Iława - jez. Silm- Kamionka - Szymbark - Stawki - Gardzień - Piotrkowo - Januszewo - jez. Merynos - Olbrachtowo - Kamieniec)

Szlak narciarski: Pietrzwałd (Pietrzwałd - Owczarnia - źródła Poburzanki - Pietrzwałd)

Szlak samochodowy: Szlak Wielkich Jezior Mazurskich
(Węgorzewo - Pozezdrze - Kuty - Kruklanki - Giżycko - Ryn - Mrągowo - Mikołajki - Ruciane Nida-Pranie.) 132 km.

Mazury stanowią ciekawy region turystyczny Polski, są bardzo bogato zagospodarowane turystycznie, biorąc pod uwagę bazę noclegową i ciekawość szlaków turystycznych. Jednak sieć komunikacyjna pozostawia wiele do życzenia i jest piętą achillesową naszego regionu. Wielu mieszkańców i wiernych odwiedzających naszą krainę, walczy z administracją o poprawę jakości sieci dróg oraz o zbudowanie lotniska obsługującego ruch turystyczny.
Stawiając na szali piękno widoków mazurskich i jakość dróg, pierwsze z nich nadal ma ogromną przewagę i mam nadzieję że w niedalekiej przyszłości nie będziemy musieli wybierać pomiędzy nimi przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca spędzenia urlopu.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
20.11.2007 (16:00)

Mi się podoba, po prostu super.