profil

Wskaż pozytywne i negatywne skutki globalizacji we współczesnym świecie

poleca 85% 951 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pojęcie globalizacji użyte po raz pierwszy w 1953 roku na lamach niemieckiego pisma "Frankfurter Allgemeine Zeitung" niemal natychmiast rozpowszechniło się i mimo swojego niedookreślenia, zyskało rangę coraz bardziej palącego problemu, dotykającego wspólnotę ludzi zamieszkującą ziemię. Globalizacja działaniem swoim obejmuje rozlegle obszary życia społecznego, politycznego a także gospodarczego, stąd jednoznaczne zdefiniowanie tego pojęcia nie jest proste. Aktualnie, globalizacją nazywa się proces wzrostu zależności i integracji społecznej w skali całego globu, w związku z czym zawiera wszelkie zmiany wynikające z postępowego charakteru międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Podstawą tego procesu jest swobodne przemieszczanie się kapitału, powstawanie ogromnych międzynarodowych koncernów, stosujących nowe technologie, dążących do maksymalizacji zysków przy minimalizacji kosztów. Globalizację potęguje komunikacja, natychmiastowy przepływ informacji czy rozbudowane sieci transportowe.

Proces globalizacji jest dostrzegalny przez każdego na całym świecie, przez co jego skutki dosięgają ludzi o różnej sytuacji materialnej, żyjących w odrębnych warunkach politycznych i kulturowych. Oddziaływanie na odmienne środowiska potęguje jeszcze konflikt pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami, gdyż globalizacja nie jest pozbawiona wad. Największym jej zagrożeniem jest stale rosnąca przepaść pomiędzy bogatą Północą a biednym Południem, która to w oczach wielu musi zakończyć się wkrótce konfliktem na tle militarnym. Otchłań ekonomiczna dzieląca kraje wysoko ze słabo rozwiniętymi rośnie ze względu na wcześniej wspomniane korporacje ze skłonnościami monopolistycznymi, które w wyniku globalnych dysproporcji, posiadają znaczną część kapitału a niewielka jej część przypada na kraje peryferyjne. W związku z czym spada konkurencyjność gospodarki światowej a wielkie firmy skupiają nie tylko zyski, ale również pośrednią władzę nad państwami i społeczeństwami. Poprzez takie działania kraje tracą swoją suwerenność, stając się elementem jednej, wielkiej, globalnej wioski, a to doprowadza do utraty tożsamości narodowej wśród obywateli, a nawet rozpad państw narodowych. Rozluźnienie więzów pomiędzy ojczyzną a obywatelem doprowadziło do wzmożonych migracji na tle ekonomicznym, co spowodowało powstawanie gett etnicznych. Obywatelstwo wielu krajów dostają w związku z tym osoby niezintegrowane oraz nieposiadające żadnych powiązań ze społeczeństwem i krajem, w którym chcą zamieszkać. Wówczas wywiązują się liczne konflikty międzyrasowe i kulturowe. Ogólnie proces globalizacji doprowadza do zaniku różnorodności kulturowej, tradycji i zwyczajów a wspólną postawą dla wszystkich jest rozpowszechniany przez masowość konsumpcjonizm i kosmopolityzm.

Mimo ogromnej ilości zagrożeń płynących z globalizacji, widocznych już dziś i mogących się ujawnić w przyszłości, zalety i rokowania mogą wyrównać szale. Przede wszystkim poprzez szybki przepływ informacji, technologii i masowości, jesteśmy w stanie poznać kultury, które dotychczas poprzez liczne bariery izolacyjne nie docierały do nas. Dzięki temu upowszechnia się dorobek cywilizacji, poszerzający naszą wiedzę i światopogląd. Globalizacja pomoże także krajom Trzeciego Świata. Na pomoc humanitarną przekazuje się część zysków korporacji międzynarodowych a poprzez liczne akcje i kredyty państwa te mogą stać się samodzielnymi podmiotami polityki międzynarodowej. Ważnym skutkiem jest również rozszerzanie się formy rządów opartej na demokracji, obejmując coraz więcej państw spowoduje powstanie nowego systemu pokoju światowego, który będzie wręcz konieczny ze względu na ścisłe i rosnące zależności pomiędzy wieloma krajami. Kolejną zaletą jest ciągły rozwój technologii. Ma to znaczenie w wielu płaszczyznach społecznych, gdyż dzięki temu rozwija się medycyna, nauka czy przemysł.

Globalizacja ma ogromny wpływ na życie wszystkich ludzi, gdyż od dawna obecna jest na każdym naszym kroku. Jednak nie można chwalić tego zjawiska skupiając się na zaletach, które nie mogą przewyższyć zagrożeń z niego płynących. Dopóki kierunek rozwoju globalizacji będzie wyglądał tak jak dziś, skutki mogą być tragiczne i nie do odwrócenia. Tendencję tą widzi wielu, co doprowadziło do powstania ruchów antyglobalistycznych, które obstają za radykalną zmianą polityki ekonomicznej, społecznej, a także ekologicznej. Mimo wielu pozytywnych prognoz związanych z globalizacją, pociąga ona za sobą niekorzystne konsekwencje nie zawsze przemyślane przez materialistów dbających tylko o własne korzyści.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata