profil

Kto twoim zdaniem najbardziej zasługuje na miano ojca założyciela UE? Uzasadnij swoją odpowiedź.

poleca 85% 158 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jean Monnet, jako jeden z założycieli EWWiS, która później przekształciła się w Unię Europejską, przyczynił się dobitnie do zjednoczenia krajów Europy. Jego silne działania w celu zapobiegnięcia wojny w Europie widać była jeszcze po pierwszej wojnie światowej, kiedy był sekretarzem generalnym Ligi Narodów-jednak zawiódł się na działaniach Ligi Narodów, która jego zdaniem skutecznie nie zapobiegała rodzenia się nowym konfliktom zbrojnym i zrezygnował z piastowanej funkcji. Następnie zajął się stabilizowaniem ekonomicznym krajów Europy Wschodniej. W 1927r. ustabilizował polskiego złotego, rok później walutę Rumunii.
Podczas drugiej wojny światowej, po upadku Francji w 1940r., starał się połączyć Wielką Brytanię i Francję w celu stworzenia unii skierowanej przeciwko nazistowskim Niemcom. W sierpniu 1940 Monnet został wysłany przez rząd brytyjski do USA, jako członek brytyjskiej rady do spraw dostaw wojennych, gdzie został doradcą prezydenta Roosvelta. Namówił Roosvelta do udziału amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego w drugiej wojnie światowej w 1941r. co pomogło szybciej zakończyć największy konflikt zbrojny w historii świata. W 1943r. został członkiem Narodowego Komitetu Wyzwolenia francuskiego rządu na uchodźstwie w Algierii. Podczas jednego ze spotkań oświadczył:
"Nie będzie nigdy pokoju w Europie, jeśli państwa zostaną rekonstytuowane na bazie narodowej suwerenności... Kraje Europy są za małe, aby zagwarantować swojej ludności niezbędny dobrobyt i postęp społeczny. Kraje europejskie muszą się ukonstytuować w postaci federacji...".Swojej koncepcji widzenia wspólnej Europy jako związku federacji utrzymywał się cały czas.
Po drugiej wojnie światowej Monnet został mianowany komisarzem do spraw Planowania w rządzie de Gaulle?a, mając za zadanie ożywić gospodarkę francuską. Pogłębiający się konflikt niemiecko-francuski o kontrolę nad Zagłębie Ruhry. Zagłębie Ruhry jako jeden z najważniejszych ośrodków produkcji węgla i stali Europie było miejscem spornym przed pierwszą wojną światową i był jednym z czynników do rozpoczęcia tego konfliktu zbrojnego. Monnet obawiając się wybuchnięcia kolejnej wojny zaangażował się budowę wspólnej Europy, ale jak sam twierdził nie można zbudować wspólnej Europy tylko na ideach uniwersalistycznych-uważał, że jedyny sposób zjednoczenia Europy to zespolenia krajów europejskich na bazie gospodarki. Narastający konflikt był początkiem rozpoczęcia długofalowego procesu integracji europejskiej rozpoczynającego się przez przedstawienie Planu Schumana przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana kanclerzowi Niemiec Konradowi Adenauerowi, który polegał na wspólnym zarządzaniu Zagłębiem Ruhry obu państw pod nadzorem Wysokiej Władzy, która została powołana na mocy Traktatu Paryskiego i była organem wykonawczym EWWiS. Schuman mówił również o upadku znaczenia państw europejskich oraz o wspólnych podstawowych problemach jakim jest komunizm i niemoc wojskowa przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Chociaż nazwa Plan Schumana wskazuje autorstwo Robertowi Schumanowi, lecz cały plan został obmyślony przez Jeana Monneta. Koncepcja integracji sektorowej, była w ówczesnych warunkach bardzo śmiała i wizjonerska. Koncepcje Jean?a Monnet uwzględniały jego doświadczenia z Ligi Narodów, gdzie miał okazję dostrzec, jak nazbyt idealistyczne założenia powodują realną niemoc i paraliż funkcjonalny organizacji. Zaproponował więc, aby zjednoczenie Europy nie opierało się na gwałtownym, całościowym i odgórnym połączeniu narodów w jedną organizację, lecz by zmierzać do celu ? Wspólnej Europy - za pośrednictwem drobnych kroków: pogłębianej współpracy w poszczególnych obszarach.
W latach 1952-1955 Jean Monnet był pierwszym prezydentem Wysokiej Władzy EWWiS. W 1955 zorganizował i stanął na czele grupy na Rzecz Stanów Zjednoczonych Europy, która była grupą, która mogła spełnić jego wyobrażenie Europy jako związku federacji(stanów).
W 1958r. na podstawie Traktatów Rzymskich powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, której zadaniem było ujednolicenie rynku europejskiego był to kolejny owoc wcześniejszych działań Monneta. Dzisiejsza Unia Europejska nie powstałaby gdyby nie wielkie zaangażowanie tego francuskiego finansistę.
W 1976 roku szefowie rządów i państw EWG nadali mu tytuł Obywatela Europy. Jak sam twierdził: ? My nie tworzymy koalicji państw, ale jednoczymy ludzi?. Od 1952 roku, kiedy wypowiedziano te słowa, ich sens został wielokrotnie potwierdzony przez pogłębiający się proces integracji europejskiej. Jean Monnet na tytuł Obywatela Europy całkowicie zasłużył swoimi działaniami i słowami jednoczącymi Europę.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata