profil

Teza: Czy dynamiczny rozwój przemysłu ma korzystny wpływ na życie na ziemi.

poleca 84% 748 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ekologia nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.
Czy dynamiczny rozwój przemysłu ma korzystny wpływ na życie na ziemi?
Żyjemy w czasach wielkiego postępu. W miarę rozwoju cywilizacyjnego człowiek coraz bardziej i aktywniej wykorzystywał środowisko. Dawne lasy i puszcze zostały wyparte przez aglomeracje miejskie i fabryki.
Jako pierwszy argument podam fakt, że rozwój przemysłu jest warunkiem postępu cywilizacyjnego. W miarę doskonalenia narzędzi i rozwoju technologii zwiększało się wydobycie poszczególnych surowców i ich zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki.
Gdyby człowiek nie doskonalił przemysłu to by nigdy nie osiągnął tak dużego poziomu gospodarczego.
Jako kolejny argument przytoczę fakt, iż przemysł w dużym stopniu ułatwia życie.
Większość mieszkańców ziemi ma już dostęp do kultury masowej czyli internetu, telewizji. Każdy dom jest wyposażony w sprzęt gospodarczy. Zmniejszyły się ceny wielu produktów, przez co biedniejsza ludność ma za co zjeść potrzebny każdemu posiłek.
Ponadto przemysł jest źródłem utrzymania wielu milionów ludzi. Spora cześć społeczeństwa jest zatrudniona w gałęzi przemysłowej. Jest to jedyne utrzymanie tych ludzi. Nowe budowane fabryki dają zatrudnienie ludzi nie posiadającym zatrudnienia.
Czwartym argumentem będzie fakt korzystnego wpływu przemysłu na rożne dziedziny nauki. Został osiągnięty postęp w technice medycznej farmacji oraz w wielu innych dziedzinach co ma korzystny wpływ dla ludzi. Dzięki rozwojowi ludzkości nastąpił wzrost komfortu życia np. ludzie jeżdżą coraz to nowocześniejszymi i bardziej komfortowymi samochodami.
Z drugiej strony tej postęp cywilizacyjny niszczy środowisko naturalne. Za pośrednictwem atmosfery i wody szkodliwe substancje przenikają do gleb, roślinności i organizmów zwierzęcych. Również odpady komunalne i przemysłowe i ich składowiska skutecznie przyczyniają się do zanieczyszczenia otaczającej przyrody. W efekcie tych procesów przyroda zaczyna tracić naturalną zdolność samo regeneracji, a coraz większe przestrzenie naszej planety są zagrożone ekologicznie.
Po za tym rozwój przemysłu ma wpływ na występowanie anomalii pogodowych np. powodzi czy susz.. Emisja gazów kopalnianych powoduje tzw. ?efekt cieplarniany?.
Jako szósty argument podam fakt ,iż nadmierne emitowanie CO2 do atmosfery prowadzi do niszczenia powłoki ozonowej, która ma za zadanie chronić skorupę ziemską przed nadmiernym promieniowaniem UV. Wskutek zniszczenia powłoka ta przepuszcza co raz więcej promieni szkodliwych dla naszego klimatu i zdrowia.
Na koniec przytoczę fakt o niekorzystnym wpływie przemysłu na zdrowie człowieka. Wpływ przemysłu na zdrowie człowieka jest niekorzystny, a najbardziej zagrożeni chorobami przemysłowymi są ludzie pracujący w szkodliwych warunkach oraz okoliczni mieszkańcy.
Na podstawie powyższych argumentów mogę stwierdzić, iż dynamiczny rozwój przemysłu ma swoje plusy i minusy. Trudno jest udowodnić winę lub rację. Musimy zadbać
o nasze środowisko np. segregując śmieci. W naszych czasach bardzo ważna jest świadomość ekologiczna, która pomaga chronić to co nam zostało.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty