profil

Wielkopolski Park Narodowy

poleca 82% 775 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nazwa-WPN powstała w 1957roku. Ten Park leży ok. 15km na południe od Poznania i powierzchniowo obejmuje 75,84km2. Posiada on 5 szlaków turystycznych o długości ok. 85km.Na terenie WPN jest wiele cennych zabytków np. kościół w Łodzi.Jest w nim wiele pomników przyrody ożywionej i nieożywionej.Zarejestrowano 32 drzewa,będące pomnikami przyrody oraz ogromny głaz narzutowy,który waży ok.20ton.Występuje wiele jezior np. jezioro Łudzko-Dymaczewskie.jezioro Jarosławskie,jezioro Małe, Fauna WPN to bogactwo wielu gatunków.Najliczniej reprezentowane są tu owady,ok.3tys.gatunków.Równie bogaty i różnorodny jest świat kręgowców,do których należą ryby,płazy,gady,ptaki oraz ssaki. Ptaki w Parku to ok.220 gatunków legowych przelotnych. Na obszarze Parku występuje ponad 40 gatunków ssaków.Bogata jest tu także szata roślinna.Stwierdzono tu występowanie około 1120 gatunków roślin naczyniowych,148 gatunków mszaków,500 gatunków glonów oraz 800 gatunków grzybów. Największą powierzchnią w Parku zajmują lasy. W 1946roku Ministerstwo Leśnictwa uznało obszary projektowanego Parku za ochronne o dużych wartościach przyrodniczych i naukowych,natomiast w 1948roku wojewoda poznański wydał rozporządzenie o ochronie krajobrazu i twórców przyrody na terenach projektowanego Parku narodowego. Ostatecznie Wielkopolski Park Narodowy doczekał się prawnego uznania w 1957roku.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta