profil

Pozytywne i negatywne aspekty włączenia Turcji do UE

poleca 85% 353 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Przyłączenie Turcji do Unii Europejskiej w krajach Unii budzi wiele dyskusji i kontrowersji od kiedy się pojawił. Turcja leży w na Półwyspie Azja Mniejsza( w 97% jej powierzchni) oraz w Europie(Tracja, która stanowi 3% powierzchni tego kraju) i zamieszkuje ją 70 milionów mieszkańców. W kraju tym dominuje religia islamu i kultura muzułmańska, co wyraźnie różni ją od krajów Unii Europejskiej. W mojej pracy pragnę przedstawić jakie korzyści i problemy może spowodować wejście Turcji do Unii.
Jedną z głównych korzyści jakie może dać integracja z Turcją jest zdobycie poważnego sojusznika w świecie muzułmańskim. W obecnych czasach, kiedy islamiści uważają Stany Zjednoczone i Europę jako wrogów taki sojusznik ułatwiłby dialog pomiędzy kulturami. Tym bardziej, że Turcja mogłaby być przykładem kraju, który mimo odmiennej kultury jest w stanie współpracować z krajami europejskimi, dzięki czemu islamiści nie mieliby argumentów dla swoich poglądów, a ich głównym argumentem używanym w celach propagandowych jest niechęć krajów kapitalistycznych do krajów muzułmańskich.
Jednakże przeciwnicy wstąpienia Turcji do UE jako główny argument podają łamanie praw człowieka i dominację kultury islamu, co uniemożliwia integrację kulturową z chrześcijańską Europą. Jako przykład łamania praw człowieka przeciwnicy przywołują sytuację więzień w Turcji, w których warunki odstają od standardu europejskiego oraz w których więźniowie są przetrzymywani w niehumanitarnych warunkach. Integracja Turcji w Unii, mimo że jako jeden z nielicznych krajów o religii muzułmańskiej jest krajem laickim. Według przeciwników integracji Unii z Turcją religia jest główną przeszkodą na drodze Turcji do Unii, jednak jako kraj laicki, w którym nie rządzi głowa religii islamu w Turcji to według mnie nie ma przeszkód do integracji. Tym bardziej, że Unia Europejska jest w głównej mierze organizacją gospodarczą, a nie kulturowa czy religijną.
Kolejnym argumentem na ?nie? dla Turcji są jej granice. Turcja na wschodzie swojego kraju graniczy z Iranem, Irakiem, Syrią, Armenią i Azerbejdżanem. Unii Europejska po wejściu Turcji graniczyłaby z Syrią, Iranem, które są krajami rządzonymi przez islamistów lub dyktatorów. Ochrona granic przed uchodźcami z tych krajów stałaby się trudnym zadaniem i sąsiadowanie z krajami, które są niestabilne i dochodzi na ich terenach do walk zbrojnych jest szkodliwe dla samej Unii.
Z kolei wiele głosów za przystąpieniem Turcji napływa z południa Europy-z krajów śródziemnomorskich, które kulturowo i społecznie są bardzo podobne do Turcji: upodobanie do nocnego życia, gorący klimat, muzułmańską przeszłość tych krajów(poza Włochami). Spowodowane jest to ich interesom- PKB Turcji to zaledwie 27% średniej unijnej, więc to zniwelowania tej różnicy musiałyby popłynąć miliardy euro, dlatego kraje śródziemnomorskie liczą na inwestycje w infrastrukturę w tym 70-milionowym kraju, które byłyby bardzo wielkie, że lokalne przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie im podołać, co doprowadziłoby do współpracy z krajami sąsiednimi, jak Grecja czy Włochy. Kraje te mają również bardzo podobną strukturę gospodarczą-są krajami turystycznymi, posiadają rozrośnięty sektor rolniczy, więc są te kraje zintegrowane, co pomogłoby w ?załatwianiu? wspólnych interesów w Brukseli.
Największe obawy budzi jednak napływ pracowników z tego ogromnego kraju. W związku z postanowieniami z Maastricht, o wolnym przepływie pracowników, usług, kapitału i towarów może nastąpić napływ taniej siły roboczej do krajów starej Unii, co spowoduje duże niezadowolenie społeczeństwa w tych krajach. W związku z napływem Turków Europejczycy obawiają się stopniowej islamizacji Europy, ponieważ muzułmanie nie chcą się asymilować z kulturą europejską. Dobrym przykładem są muzułmanie we Francji czy 2,5 milionowa społeczność turecka w Niemczech. Jednak niektórzy specjaliści przewidują odwrotny kierunek migracji, czyli Turcy ?niemieccy? powróciliby do swojej ojczyzny, gdzie życie byłoby łatwiejsze dla tych ludzi ze względu na ich kulturę.
Wielu ekonomistów uważa również, że przyłączenie Turcji do Unii spowoduje rozsadzenie budżetu Unii, gdyż do tego kraju byłyby najwyższe dopłaty strukturalne do rolnictwa i budownictwa. Duże zaludnienie w porównaniu do krajów europejskich spowoduje, że Turcja stanie się ważnym członkiem Unii, gdyż będzie posiadała dużą ilość głosów w Parlamencie(postanowienia na mocy traktatu nicejskiego) i w innych instytucjach strukturalnych Unii Europejskiej, co nie jest na rękę biurokratom z Brukseli.
W krajach Unii odbywają się gorące debaty na temat wstąpienia Turcji do Unii. W Grecji, kraj który jest w nienajlepszych stosunkach politycznych z Turcją jest za integracją z Turcją, gdyż Grecy uważają, że pomogłoby to rozwiązać problem cypryjski z Turcją, jako członkiem Unii niż w tej sytuacji jaka trwa teraz. Przyjęcie Turcji może dać Europie wiele korzyści, jak również przysporzyć problemów, jeśli nie rozwiąże się niektórych kłopotów podczas negocjacji z tym krajem.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Więcej informacji