profil

Zagadnienia na kartkówkę - WOS

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-26
poleca 85% 1119 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Tadeusz Kościuszko Józef Piłsudski

Naród - wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków

Państwo - polityczna, suwerenna, terytorialna i obligatoryjna organizacja społeczeństwa

Ksenofobia - wrogość wobec cudzoziemców

Tadeusz Kościuszko - patriota, wzniecił antyrosyjskie powstanie w Rzeczpospolitej

Józef Piłsudski - patriota, polski działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk

4 narody, które nie mają państwa:
- Żydzi,
- Cyganie,
- Kurdowie
- Normanowie

Emigracja - wyjeżdżanie ludności z jednego państwa do drugiego.

Gdzie emigrowali Polacy? Podaj 5 państw.
- USA
- Kanada
- Australia
- Wlkp. Brytania
- Niemcy

Hymn: "Mazurek Dąbrowskiego" Słowa: Józef Wybicki

Podoba się? Tak Nie