profil

WOS - zagadnienia na kartkówkę

poleca 83% 727 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Naród ? wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków

Państwo ? polityczna, suwerenna, terytorialna i obligatoryjna organizacja społeczeństwa

Ksenofobia- wrogość wobec cudzoziemców

Tadeusz Kościuszko-patriota, wzniecił antyrosyjskie powstanie w Rzeczpospolitej

Józef Piłsudski-patriota, polski działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk

4 narody, które nie mają państwa:
-Żydzi,
-Cyganie,
-Kurdowie
-Normanowie

Emigracja - wyjeżdżanie ludności z jednego państwa do drugiego.

Gdzie emigrowali Polacy? Podaj 5 państw.
*USA
*Kanada
*Australia
*Wlkp. Brytania
*Niemcy

Hymn: ?Mazurek Dąbrowskiego? słowa: Józef Wybicki

Podoba się? Tak Nie