profil

Wielkie migracje Polaków w XX wieku - notatka

poleca 83% 2644 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wielkie migracje Polaków w XX wieku

1. Przełom XIX i XX wieku:
? wyjazdy ?za chlebem? do okręgów przemysłowych Europy i Ameryki Północnej

2. Po I wojnie światowej
? wyjazdy do Francji i Belgii, które odczuwały niedobór pracowników spowodowany znacznymi stratami wojennymi

3. Lata 1939 - 1945
? masowe, przymusowe przesiedlenia ludności polskiej mieszkającej na obszarach zajętych przez wojska rosyjskie do odległych obszarów ZSRR
? z terenów okupowanych przez hitlerowców wywieziono około 1,5 mln polaków na roboty przymusowe w Niemczech

4. Po II wojnie światowej
? zmiany terytorialne ( przesiedlenia z Kresów Wschodnich na tereny poniemieckie)
? wymiana ludności miedzy Polską a ZSRR ( repatriacja w latach 1945 ? 1949)
? wyjazdy Żydów ocalałych z holokaustu do Izraela
? ?akcja łączenia rodzin niemieckich? (lata 1950 ? 1989)

5. Lata 70 i 80
? wyjazdy polaków do krajów wysoko rozwiniętych w celach zarobkowych
? emigracje na tle politycznym

6. Po roku 1989
? Wyjazdy w celach zarobkowych do krajów Europy Zachodniej.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Ciekawostki ze świata
Podobne tematy