profil

Biblia

poleca 85% 114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pierwszym pisarzem Biblii był Mojżesz, mniej więcej 400 lat przed narodzeniem Chrystusa wszystkie Księgi ST były już spisane. ST spisano w języku hebrajskim lecz niektóre, krótkie części ksiąg Ezdrasza i Daniela są zapisane po aramejsku.
Dopiero po ziemskim życiu Chrystusa zostały spisane listy i księgi Nowego Testamentu. Powstały one w w języku greckim, gdyż mowa ta były wówczas szeroko rozpowszechniona.

St tzw Pięcioksiąg składa się z 26 ksiąg, zaś NT z 26 ksiąg.

KSIĘGI BIBLII DZIELĄ SIĘ NA:

1. Księgi Prawa;
a) Księgę Rodzaju (Genesis)
b) Księgę Wyjścia (Exodos)
c) Księgę Kapłańską
d) Księgę Liczb
e) Księgę Powtórzonego Prawa

2. Księgi historyczne, np. Księga Samuela.

3. Księgi mądrościowe;
a) Księga Hioba
b) Księga Psalmów
c) Księga Przysłów
d) Księga Koheleta
e) Pieśń nad Pieśniami

4. Księgi Prorockie, np. Księga Izajasza

5. Ewangelie;
- Marka
- Łukasza
- Jana
- Mateusza

6. Dzieje Apostolskie
7. Listy (np. do Koryntian, Rzymian)
8. Apokalipsa św. Jana

NAJWAŻNIEJSZE TŁUMACZENIA BIBLIJNE:
1. Septuagina - 72 tłumaczy
2. Wulgata - św. Hieronim (Biblia spisana w średniowieczu, po łacinie)reformacja, reformacja - Hus, Erazm, M. Luter, Kalwin

W POLSCE:
1. Biblia Królowej Zofii (XV w.)
2. Biblia Brzeska
3. Biblia Jakuba Wujka
4. Biblia Tysiąclecia (XX w.)

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta