profil

Biblia

poleca 85% 1119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Biblia jest to zbiór Nowego i Starego Testamentu napisanych pod natchnieniem Ducha św.
Najważniejszą częścią Starego Testamentu jest pięcioksiąg zwany inaczej prawem tory czyli (papirus.)
Napisanie Starego Testamentu przypisywane jest Mojrzeszowi
Stary Testament zawiera 47 ksiąg a Nowy 27.
Biblia była pisana w trzech językach najwiekrza część Starego Testamentu powstała w języku Hebrajskim, później w Aramejskim.
Trzecim językiem biblijnym był Grecki
Ostatnie księgi Starego Testamentu i cały nowy Testament napisany był po Grecku.
Tłumaczenia Biblii na język łaciński dokonał Św Hieronim na przełomie 4w i 5w przekład ten nazwano wulgata.
Tłumaczenia Polskie
*Psałterz Florjański 19w.
*Psałterz Puławski 15w.
*Biblia Królowej Zofii 15w.
*Biblia Jakuba Wujka 16w.
*Biblia Tysiąclecia 20w.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: