profil

Demokracja, totalitaryzm, autorytaryzm - porównanie

drukuj
poleca 83% 899 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Państwo demokratyczne to takie które realizuje następujące zasady ustrojowe : Zasadę suwerenności narodu zgadnie z ktorą najwyższą władze w państwie ma naród, jest on uprawniony do podejmowania decyzji i ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach ważnych dla państwa. Może on to robić w sposób pośredni czyli wybierając w wolnych i demokratycznych wyborach organy państwowe takie jak parlament , prezydent ; lub będąc członkiem partii politycznych . Może to robić również w sposób bezpośredni biorąc udział w referendach, korzystając z prawa weta ludowego.Zasada podziału władz – władza dzieli się trzystopniowo na władze ustawodawczą ( sejm i senat ) , władz wykonawcza ( parlament, premier, prezydent ) i sądowniczą (sądy i trybunały ).Każdą z tych funkcji pełni osobny organ; organy mogą się nawzajem kontrolować i ograniczać.Zasada rządów prawa -oznacza ona ,że każde działanie organów państwa , oraz ich forma muszą być zgodne i opierać się na zasadach z obowiązującego w danym kraju prawa. Prawo stoi ponad władzą. Prawo musi być wymierzane w ten sam sposób, wszystkim obywatelom. Organy państwowe muszą być bezstronne.Zasada konieczności respektowania przez państwo praw człowieka i obywatela – w konstytucji państwa muszą być zapisane wolności osobiste oraz prawa człowieka zgodne z międzynarodową konwencją (muszą być one również rzeczywiście realizowane).W takim państwie człowiek jest podmiotem decyzji państwowych tzn., organy państwowe działają z woli narodu.

Państwo totalitarne to takie które stara się kontrolować całkowicie życie swoich obywateliWładza w takim państwie jest w ręku jednego człowieka- przywódcy, bądź jednej partii politycznej.Los narodu jest tam odsuwany na drugi plan , na pierwszym miejscu stawiane są interesy i potrzeby państwa. Od społeczeństwa , wymaga się podporządkowania państwu sposobu życia oraz interesów.Jednostka ludzka jest poddawana stałej kontroli , ograniczone są jej swobody i prawa obywatelskie przez surowe przepisy prawne.Narodowi narzucane zostają sposoby myślenia oraz postawy takie jak chce państwo . Szerzy je się przez media , oraz np. w szkołach.Często w takim systemie stosuje się terror i przymus w stosunku do obywateliNie może tam istnieć opozycja polityczna tzn. nieformalne grupy opowiadające się przeciw rządowi.W niektórych państwach gospodarka jest ograniczana poprzez wyłączenie jakiegoś towaru z obrotu ( reglamentacje) lub limitowanie produkcji.Takie państwo znosi suwerenność narodu , a jednostkę ludzką traktuje przedmiotowo.Przykładem może być :· Kuba· Stalinowski Związek Radziecki

Państwo autorytarne jest dyktaturą, choć łagodniejszą niż totalitaryzm. Nie pozwalana powstanie społeczeństwa obywatelskiego. Naród traktuje jako masy.Władza jest tu skupiona w ręku jednego człowieka lub nielicznej grupy. Społeczeństwo nielicznie uczestniczy w organizacjach społecznych. Jednostka ludzka musi się bezwzględnie podporządkować organom państwowym.Dużą role w takim systemie odgrywa policja, posiadająca siec donosiciel i agentów , kontrolująca społeczeństwo.Czasami w takim państwie władze sprawuje wojsko (junta). Wysokie stanowiska zajmują wojskowi rządzą oni za pomocą rozkazów, które ludność musi bezwarunkowo wykonywać.Autorytaryzm ,jest łagodniejszy od totalitaryzmu – dopuszcza nawet pewną rozbieżność zdań w obrębie grupy rządzącej.Występuje ono w społeczeństwach mniej cywilizacyjnie rozwiniętych.Przykładem mogą być:· Iran· kraje Ameryki Łacińskiej i Południowej


Polecasz? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (21) Brak komentarzy
13.2.2014 (14:44)

Od razu widać, że praca napisana przez osobę o poglądach lewicowych (socjalistycznych). Przedstawienie demokracji jako ustroju najlepszego, co oczywiście jest kłamstwem. Polecam posłuchać np. Janusza Korwin-Mikkego, gdyż bardzo trafnie i szczerze opisuje demokrację.

17.2.2011 (14:01)

Za mało informacji <----- wg ciebie czego brakowało? Dla ucznia gimnazjum i wyżej przyda się w 100%... Ja za wypracowanie o roznicach autorytaryzmu i totalitaryzmu, na bazie tych informacji, dostałem 5- !

4.1.2011 (21:18)

Praca mi się bardzo przydała. Dziękuję i pozdrowienia.