profil

Kraje skandynawskie - charakterystyczne cechy państw

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-19
poleca 81% 3555 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
norwegia finlandia szwecja islandia

Norwegia - słynie z wybrzeża fiordowego i szerowego, 2/3 powierzchni zajmują góry Skandynawskie, wielkie bogactwo stanowią rzeki, Norwegia prawie 100% energii pozyskuje z elektrowni wodnych, rozwija się transport, handel morski, rybołówstwo, przemysł spożywczy, Norwegia posiada ogromne złoża ropy naftowej na morzu północnym, Norwegia nie należy do UE.

Szwecja - Największy i najludniejszy kraj skandynawski, przewaga wyżyn i gór, występują lodowce górskie i jeziora polodowcowe, 62% kraju pokrywają lasy, najważniejszym surowcem mineralnym sa rudy żelaza wydobywane w Kirunie.

Finlandia - kraj nizinny, liczne jeziora polodowcowe, największym bogactwem są lasy (Finowie prowadzą racjonalną gospodarkę leśną, rozwija się przemysł drzewny i papierniczy.

Dania - leży na płw. Jutlandzki Oraz ogromne ilości wyspach, Dania ma morski, łagodny klimat i średniożyzne gleby, gospodarstwa rolne są nowoczesne, całkowicie zmechanizowane, 5% ludności zawodowo czynnej zajmuje zatrudnienie w rolnictwie, rozwija się nowoczesny przemysł spożywczy, w Dani rozwinęło się rybołówstwo, a spożycie ryb w przeliczeniu na jednego mieszkańca należą do największych w Europie.

Islandia - państwo wyspiarskie, leży na grzbiecie północno-atlantyckim, w obszarze trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów i gejzerów, Islandia wykorzystuje gorące źródła gejzerów jako źródła ogrzewania i ciepłej wody, gł. działy gospodarki to rybołówstwo i przemysł rybny.

Wielka Brytania - państwo wyspiarskie, monarchia parlamentarna w XVIII i XIX w. była największym mocarstwem kolonialnym i największą potęgą gospodarczą świata, pierwsza rewolucja przemysłowa - wynalezienie maszyny parowej, rozwijają się nowoczesne gałęzie przemysłu, nowoczesna komunikacja, największy producent i ekspert ropy naftowej w Europie.

Irlandia - "szmaragdowa wyspa", kraj łąk i pastwisk, klimat umiarkowany morski, należy do najszybciej gospodarczo rozwijających się państw Europy, rozwijają się nowoczesne gałęzie przemysłu np. elektroniczny, Irlandia ma dobrze rozwinięte rolnictwo i przemysł spożywczy, kraj ten stawia również na rozwój turystyki.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 1 minuta

Podobne tematy